Monthly Archives: December 2007

Propostes d’exercicis d’intercomprensió

1989790406_45abd647e7.jpg

Aprendre una llengua estrangera sobretot si és d’origen indoeuropeu no és tan difícil com sembla d’entrada. Els elements en comú són la clau. L’estructura sintàctica , el vocabulari …

En el cas de les llengües romàniques aquest fet és prou evident. No cal tenir coneixements de llatí per passar d’una llengua romànica a l’altra. Els exercicis que proposa el Centre d’estudis italians en són una mostra. En aquestes propostes s’hi troben exercicis de lectura amb indicacions amb les quals es poden deduir les diferències.