ESO rom

banderes-grosses-2jpg1


Aquesta pàgina permet treballar amb nombrosíssimes llengües d’arreu i, per tant, amb totes les romàniques principals incloses algunes de menors. Hi podeu trobar, entre d’altres possibilitats:

  • La història de la Torre de Babel en 100 llengües
  • Frases útils en diverses llengües
  • Els noms dels colors en diverses llengües
  • L’article 1 de la declaració dels Drets Humans en 300 llengües

Leave a Reply