chainstories

El projecte Chain Stories crea un entorn amigable per les llengües que permet a l’alumnat d’entre 8 i 12 anys desenvolupar la seva creativitat quan treballa la competència escrita  en llengua materna. L’alumnat escriu una part d’una història i la passa a d’altres escoles, en forma de cadena, per a ser completada.

L’objectiu de Chain Stories és el d’ encoratjar l’alumnat jove i les seves famílies a apreciar els aspectes que comparteixen les famílies de llengües europees (romàniques, germàniques, eslaves).

Leave a Reply