sdelgado

sdelgado

This user hasn't shared any profile information

Articles per sdelgado

9. Geografia política i humana d’Espanya

El respecte per la multiculturalitat

Parlem de multiculturalitat quan en un mateix indret (barri, ciutat, país) conviuen diferents cultures. Una cultura és el conjunt de totes les formes i expressions d’una societat determinada quant a la religió, la llengua o fins i tot les maneres de vestir o de relacionar-se amb els veïns.

La multiculturalitat és un fenomen que s’ha donat des de sempre, però que a final del segle xx es va veure potenciat pels canvis soferts arran del procés de globalització. multiculturalitat

La multiculturalitat implica que els integrants de cada cultura s’obrin i acceptin la dels altres, tot evitant tancar-se en les seves creences, i s’estableixin contactes amb persones que no comparteixen una visió del món o una llengua semblants. Acceptar la diversitat és molt important. Totes les cultures han de tenir el mateix reconeixement, sense desmerèixer, però, la de la societat que les acull. És important tenir en compte que el respecte als drets humans i als valors morals (llibertat, igualtat, etc.) que donen sentit a aquests drets és un aspecte essencial per respectar una cultura.

En el cas de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Immigració ha establert cinc reptes per aconseguir que «la societat tingui un espai compartit de convivència i cohesió». Aquests reptes són: «la participació a la vida pública, la llengua catalana com a llengua comuna, la convivència en una societat aconfessional que garanteixi la pluralitat de creences, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la incorporació de la perspectiva de gènere i l’atenció a la infància, la joventut, la gent gran i les famílies».

El pacte també assenyala que, perquè la diversitat pugui encaixar en el si de la societat catalana, cal l’esforç de tothom. Totes les persones han de posar la seva voluntat ferma perquè es pugui tirar endavant i crear una societat més justa on hi càpiga tothom.

Cita provinent del Pacte Nacional per a la Immigració, Generalitat de Catalunya, 2008

 

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 

PENSEM I VALOREM

En el text es parla de cinc reptes per aconseguir que aquesta societat, cada cop més multicultural, sigui un espai compartit de convivència i cohesió. També, el grup d’alumnes del vídeo fan les seves propostes. Què et semblen aquestes idees? I tu, quina proposta fas per tal de que tots puguem enriquir-nos d’aquesta diversitat cultural que hi ha a les nostres ciutats, escoles…?

video

8. Geografia física d’Espanya

La conservació de l’entorn

El nostre món és molt més complex del que ens podríem imaginar. El planeta està format per un gran nombre d’ecosistemes terrestres i marins on viu una gran diversitat d’éssers vius. El seu equilibri, però, és molt delicat i cal mantenir-lo per no ocasionar pèrdues greus.tv3mediambient

D’uns cent anys ençà s’han destruït força hàbitats naturals com a conseqüència de les tales massives d’arbres, dels incendis forestals que cremen un gran nombre d’hectàrees, de la contaminació de l’aire i de les aigües dels rius i dels mars, i de les tones de deixalles que acumulem cada dia.

Totes aquestes actuacions han tingut diversos efectes, alguns tan negatius com l’escalfament del planeta i el debilitament de la capa d’ozó. La tala de boscos de les zones tropicals, la desertització dels sòls, les sequeres, la desaparició d’espècies salvatges són problemes que també ens afecten directament encara que sembla que passin lluny de nosaltres, ja que a les nostres societats es desenvolupen malalties relacionades amb les condicions del medi ambient.

Per tant, hem de prendre consciència que és molt important respectar el medi ambient. Cal que tinguem cura del nostre entorn per tal d’ajudar a conservar-lo.

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 

PENSEM I VALOREM

Aquesta vegada et toca a tu presentar-nos un vídeo que tingui relació amb el tema del text. Escull un dels vídeos del programa de TV3, “Medi ambient” i comenta’l en el bloc. Enganxa en el mateix comentari l’adreça del vídeo escollit.

 1. Ves a la pàgina de Tv3 “Medi Ambient” (tots els programes): http://www.tv3.cat/elmediambient/programes.htm
 2. Dels programes emesos (índex), escull un tema que tingui relació amb l’article: boscos, canvi climàtic, contaminació, espais naturals i territori…
 3. Dels vídeos proposats en el tema escollit, cerca un que t’agradi i que tingui relació amb l’article treballat i el visiones (duren uns 3 minuts).
 4. Posa un comentari al bloc sobre el vídeo i enganxa l’adreça per tal que els teus companys puguin veure’l.

 

7. Les màquines

Manipulem les màquines de manera responsable

Quan es treballa amb una màquina és molt important manipular-la de manera responsable i seguir una sèrie de normes de seguretat.

Llegeix amb atenció les següents: caprisc

 

 • Els obrers han d’utilitzar ulleres de seguretat contra impactes, sobretot quan es treballa amb metalls durs, fràgils o trencadissos. Si, malgrat tot, se’ls introdueix alguna vegada un cos estany a l’ull, han d’anar immediatament al metge.
 • Els encenalls produïts durant el treball mai no s’han de retirar amb la mà, ja que es poden produir talls i burxades. Els encenalls secs s’han de treure amb un raspall o una brotxa adequats un cop s’haurà aturat la màquina.
 • S’ha de dur la roba de treball ben ajustada. Les mànigues han d’estar cenyides al canell.
 • S’ha d’usar calçat de seguretat que protegeixi contra talls, burxades i caigudes de peces pesades.
 • Es molt perillós treballar amb anells, rellotges, polseres, cadenes en el coll, bufandes, corbates o qualsevol peça que pengi. Tampoc és recomanable dur solts els cabells llargs; cal recollir-los sota un capell, un casc o una peça semblant.

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 

PENSEM I VALOREM

Per què es recomana l’ús d’ulleres protectores? Quin sentit té que la roba de treball sigui ajustada? Després de veure el primer vídeo, quins creus que són els perills que, com a nois i noies de dotze anys, podem trobar-nos a casa? Quines mesures preventives hem de tenir present per a evitar possibles accidents a casa?

1r vídeo (Llar, dolça llar): Enllaç a la pàgina de Edu3.cat: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=580&p_ex=Conviure%20amb%20el%20risc%20

 

I en l’escola, quins són els riscos amb el quals ens podem trobar? Identifica alguns dels perills que hi ha a l’escola i proposa mesures de seguretat que hauríem de prendre.

2n vídeo (Calma, és una emergència):

 

 

6. Electricitat, magnetisme i electromagnetisme

Respecte per la investigació

“Que inventin els altres”

Durant molts anys la frase del títol definia en bona mesura l’estat de la investigació al nostrelaboratori país. El 2006, Espanya era un dels països més mal classificats dins la Unió Europea quant a recerca, segons l’informe sobre innovació. De fet només se salvava en termes de formació, amb una taxa de població amb educació superior per sobre de la mitjana comunitària. Aquests darrers anys, però, sembla que l’Administració pública i les empreses s’han adonat de la importància d’invertir en innovació i d’obtenir les patents corresponents.

Tot i així, la inversió encara està per sota la mitjana europea. Les despeses en investigació són escasses i això és un llast per a l’esperit emprenedor. Amb tot, s’ha de ser optimista, perquè s’està duent a terme una tasca de potenciació de la recerca, s’intenta que els investigadors no marxin a l’estranger i, fins i tot, han tornat alguns científics que havien anat a treballar fora.

Ara mateix a Barcelona s’ha creat un important parc de recerca biomèdica que s’ha convertit en un dels més importants d’Europa i que fins i tot atreu investigadors forans. Aquest és el camí que s’ha de seguir si es vol que les empreses espanyoles puguin competir amb les d’altres països i no depenguin només del que s’inventa més enllà de les nostres fronteres.

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

PENSEM I VALOREM

Sobre què parla l’informe al que fa referència l’article? Per què creus que és important la investigació científica? Les Administracions públiques han d’ajudar econòmicament a les persones que es vulguin dedicar a investigar? En el vídeo pots veure el treball de recerca d’un alumne de batxillerat, què et sembla el seu treball? I tu, quin tema escolliries per a fer un treball de recerca o d’investigació? Sobre quin tema t’agradaria investigar o saber més coses?

 

Edu3.cat

5. La llum i el so

La contaminació acústica

De vegades es generen sons que, segons el tipus, el lloc i el moment en què es produeixen, poden arribar a ser molestos. En aquests casos, d’aquests sons en diem sorolls.  ruidosMartell pneumàtic (obra)

El soroll, pel fet de ser molest, se’l considera un agent contaminant. La seva presència a les àrees molt poblades és cada cop més preocupant, ja que malmet la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

A grans trets, podem distingir tres fonts de soroll ambiental: la convivència entre els veïns, les activitats industrials i recreatives, i el trànsit rodat.

Les ciutats cada cop són més grans i acullen més gent. La convivència, de vegades, es complica quan no som conscients que podem molestar els altres quan parlem a crits, escoltem música o veiem la televisió a un volum més alt del normal i fins i tot en hores de descans. La presència del soroll, però, és encara més present al carrer, sobretot en aquelles vies molt concorregudes per cotxes, autobusos i camions, o als voltants de tallers, bars o mercats.

Tot i que moltes persones estan habituades a viure en ambients sorollosos, cal tenir en compte que aquesta mena de contaminació pot ser molt perjudicial per a la salut. A banda del nerviosisme i la irritabilitat que podem patir, una exposició continuada al soroll pot ocasionar-nos una disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, a més de trastorns del son que produeixen cansament, alteracions del metabolisme, disminució del rendiment o de la concentració a la feina, etc.

(Adaptat de http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/soroll/)

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

PENSEM I VALOREM

Per què la contaminació acústica es considera perjudicial per a la salut? Després de veure el vídeo “Combatre el soroll” d’estaca alguna de les idees, sobre aquest tema, que t’hagin cridat l’atenció. Dóna la teva opinió sobre la contaminació acústica i esmenta alguns dels sorolls als quals tu, en la teva vida diària, estàs exposat. Creus que l’ús excessiu dels auriculars pot afectar a la nostra audició?

 

Edu3.cat

Si no pots veure el vídeo fes clic sobre: Edu3.cat

4. L’energia

Per què hem de reduir el consum d’energia?

L’energia és el motor del desenvolupament humà, però també la causa d’alguns greus problemes ambientals del planeta. Avui dia, el nostre model energètic es basa sobretot en l’ús de combustibles fòssils, com el peolicaetroli, el carbó i el gas, els quals produeixen uns residus que malmeten el medi ambient i, a més, tard o d’hora, s’exhauriran. D’aquest consum d’energia, se’n beneficia una minoria de la població mundial, mentre que la resta no en té accés.

Actualment, ningú no posa en dubte el canvi climàtic provocat per les activitats humanes, algunes de les quals generen l’efecte hivernacle. Davant d’aquesta situació, és necessari un canvi del model energètic que passa per reduir-ne el consum, millorar-ne l’eficiència i substituir les fonts d’energia convencionals per altres que siguin renovables.

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 

PENSEM I VALOREM

Quines conseqüències negatives tenen les energies basades en l’ús de combustibles fòssils? Quines fonts d’energia renovables coneixes? Proposa idees per a reduir el consum actual d’energia a casa, a l’escola, a la ciutat…

Edu3.cat

 

Si no pots veure el vídeo fes clic sobre: Edu3.cat

L’energia que necessitem per passar un dia

“Energi K” alerta sobre l’ús desmesurat que es fa de l’energia i dóna consells per reduir-ne el consum.

 

La primera font d’energia que es va fer servir va ser la dels homes i els animals, seguida de la llenya per fer foc. Durant molts segles es van fer servir espelmes i llums d’oli o de petroli per a la il·luminació, carbó i llenya per cuinar i escalfar-se i carros per moure’s. No és fins a la Revolució Industrial que no hi ha un canvi en el món de les energies. Actualment, l’electricitat és l’energia més utilitzada.

Antoni Martínez, director del Parc de l’Energia, destaca que cal fer un ús eficient de l’energia. La mobilitat forma part de la despesa diària d’energia i és més aconsellable fer servir transports públics, la bicicleta o anar a peu.

3. La funció de reproducció

Hàbits saludables a la vida sexual

En arribar a la pubertat, el nostre cos experimenta grans canvis que n’afecten l’aparença i el funcionament. A més, la pubertat també influeix en el nostre comportament. La sexualitat comença a ser un aspecte molt important en la nostra vida i cal mantenir uns hàbits higiènics i saludables.

La pubertat ens tornem més curiosos, volem conèixer allò que desconeixem i sovint sentim desitjos de preguntar; és normal. Davant de qualsevol dubte, heu de consultar un adult de la vostra confiança, com ara els pares i els mestres.

La higiene dels genitals externs és tan important com la de la resta del cos. La neteja diària és fonamental. L’ús de roba massa ajustada és força perjudicial.

Les noies haurien d’acudir al ginecòleg des de la primera menstruació. L’aparició de la regla és un fet natural i, a més, cal dutxar-se de manera habitual durant aquest període.

En tot cas, s’ha de ser molt conscient que davant qualsevol incidència que sembli estranya, cal consultar el metge.

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 

PENSEM I VALOREM

Hi ha gaire diferència entre la higiene dels genitals i la que s’ha de mantenir a la resta del cos? Com creus que se senten els nois i les noies de la vostra edat davant d’aquests canvis de la pubertat? Què creus que és el que més els preocupa?

Vuit nois i noies en plena adolescència parlen del seu cos, que no els agrada; dels pares, que els atabalen; de l’escola, que no els omple; del futur, que no veuen clar; del sexe, que els inquieta; del fet de sortir, de beure i de gastar; dels amics; de Déu i del pitjor que els podria passar. I de totes les coses bones que els agradaria que passessin.

Si no pots veure el vídeo: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/736389

 

 

2. La funció de relació

El respecte envers les discapacitats

Stephen Hawking és un científic anglès. Els seus estudis de física sobre l’origen i l’expansió de l’univers, com també la seva tasca de divulgació, l’han convertit en un dels experts més importants i valorats del món.

El 1963, quan tenia vint-i-un anys, li van diagnosticar esclerosi lateral múltiple, una malaltia degenerativa que mistephen_hawkingnva totes les funcions motores del cos i amb una esperança de vida molt curta. El 1966 es va doctorar i mai no ha deixat d’investigar, estudiar i publicar les seves troballes. Avui dia ha superat en quaranta anys la seva esperança de vida. La seva mobilitat és tan limitada que només pot fer servir un dit per operar amb l’ordinador quan es troba bé.

Si no pot fer ni això, es fa entendre a través de la galta dreta, a la qual apunta un llamp infraroig que mou per activar els cursors d’un diccionari. Aquests cursors s’encarreguen de completar una frase abans d’enviar-la a un sintetitzador de veu.

Quan se li demana si s’enfada en veure tan malalt diu: «Enfadar-me per la meva discapacitat és una pèrdua de temps. La gent no ens dedicarà el seu temps si ens queixem sempre».

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 

PENSEM I VALOREM

Com creus que és l’actitud de Hawking i d’Albert Casals davant la malatia? Coneixes altres personatges famosos que pateixin alguna discapacitat? Digues que trobes més destacat de la seva actitud. Quina ha de ser la nostra actitud davant les persones que pateixen alguna discapacitat?

 
Albert Casals és un noi d’Esparreguera que ha viatjat per tot el món en cadira de rodes. Ara ha tingut l’oportunitat d’escriure’n un llibre: “El món sobre rodes”, que ja és el número 1 en vendes de llibres de no-ficció en català.

1. La funció de nutrició

La importància de tenir cura del nostre cos

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat de complet benestar, físic, mental i social, i no només com l’absència de malaltia. Gaudir d’una bona salut depèn de determinades condicions, viure en un ambient sa i disposar d’una assintència sanitària eficaç.

A més hem de dur un estil de vida saludable: seguir una dieta adequada, fer exercici físic, mantenir una bona higiene corporal, vigilar la postura, no consumir substàncies tòxiques, etc.

Recordem quins són els hàbits saludables que hem de seguir:

 • Alimentació:
 1. Una dieta equilibrada ha de tenir tota mena d’aliments i ser adequada a l’edat.
 2. Esmorzar és bàsic. No pots venir a l’escola solament amb un got de llet.
 3. Evita tant com puguis la pastisseria industrial.esmorzar
 4. Limita el consum de sucre i sal.
 • Descans:
 1. Necessites dormir pel cap baix deu hores cada dia per estar descansat.
 2. Deixa passar un temps des del sopar abans d’anar a dormir.
 3. Dormir al sofà no és descansar.
 4. A l’estiu, si pots, fes la migdiada.
 • Higiene:
 1. La dutxa ha de ser diària.
 2. El cap s’ha de rentar sovint.
 3. La roba interior s’ha de canviar cada dia i la roba exterior, quan estigui bruta o suada.
 4. Ens rentarem les dents almenys com a mínim dos cops al dia.
 5. Després de fer esport, ens hem de dutxar i canviar de samarreta.
 • La roba:
 1. Ha de ser adequada a l’època de l’any.
 2. Ha de ser de la teva talla: ni massa estreta ni massa ampla.
 3. Per fer esport, cal dur roba adequada.
 4. Quan facis esport, fes servir proteccions específiques: casc, genolleres, etc.
 • Substàncies perjudicials:
 1. No prenguis cap substància de la qual no coneguis la procedència.
 2. Tampoc no prenguis mai cap medicament que no t’hagi receptat el metge.
 3. El consum d’alcohol o de tabac, a més d’altres perills, dificultarà el teu creixement.
 4. Procura evitar prendre productes amb cafeïna perquè destorben el teu descans.

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 PENSEM I VALOREM

Per què és important seguir hàbits saludables? Creus que tens uns hàbits saludables? Anota alguna de les coses poc saludables que fas i escriu com pots fer per corregir-la. Mira aquest vídeo i comenta’l.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NIVl9fM0ftQ[/youtube]
 

 

 

?
sdelgado's RSS Feed
Go to Top