La contaminació acústica

De vegades es generen sons que, segons el tipus, el lloc i el moment en què es produeixen, poden arribar a ser molestos. En aquests casos, d’aquests sons en diem sorolls.  ruidosMartell pneumàtic (obra)

El soroll, pel fet de ser molest, se’l considera un agent contaminant. La seva presència a les àrees molt poblades és cada cop més preocupant, ja que malmet la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

A grans trets, podem distingir tres fonts de soroll ambiental: la convivència entre els veïns, les activitats industrials i recreatives, i el trànsit rodat.

Les ciutats cada cop són més grans i acullen més gent. La convivència, de vegades, es complica quan no som conscients que podem molestar els altres quan parlem a crits, escoltem música o veiem la televisió a un volum més alt del normal i fins i tot en hores de descans. La presència del soroll, però, és encara més present al carrer, sobretot en aquelles vies molt concorregudes per cotxes, autobusos i camions, o als voltants de tallers, bars o mercats.

Tot i que moltes persones estan habituades a viure en ambients sorollosos, cal tenir en compte que aquesta mena de contaminació pot ser molt perjudicial per a la salut. A banda del nerviosisme i la irritabilitat que podem patir, una exposició continuada al soroll pot ocasionar-nos una disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, a més de trastorns del son que produeixen cansament, alteracions del metabolisme, disminució del rendiment o de la concentració a la feina, etc.

(Adaptat de http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/soroll/)

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

PENSEM I VALOREM

Per què la contaminació acústica es considera perjudicial per a la salut? Després de veure el vídeo “Combatre el soroll” d’estaca alguna de les idees, sobre aquest tema, que t’hagin cridat l’atenció. Dóna la teva opinió sobre la contaminació acústica i esmenta alguns dels sorolls als quals tu, en la teva vida diària, estàs exposat. Creus que l’ús excessiu dels auriculars pot afectar a la nostra audició?

 

Edu3.cat

Si no pots veure el vídeo fes clic sobre: Edu3.cat