El respecte per la multiculturalitat

Parlem de multiculturalitat quan en un mateix indret (barri, ciutat, país) conviuen diferents cultures. Una cultura és el conjunt de totes les formes i expressions d’una societat determinada quant a la religió, la llengua o fins i tot les maneres de vestir o de relacionar-se amb els veïns.

La multiculturalitat és un fenomen que s’ha donat des de sempre, però que a final del segle xx es va veure potenciat pels canvis soferts arran del procés de globalització. multiculturalitat

La multiculturalitat implica que els integrants de cada cultura s’obrin i acceptin la dels altres, tot evitant tancar-se en les seves creences, i s’estableixin contactes amb persones que no comparteixen una visió del món o una llengua semblants. Acceptar la diversitat és molt important. Totes les cultures han de tenir el mateix reconeixement, sense desmerèixer, però, la de la societat que les acull. És important tenir en compte que el respecte als drets humans i als valors morals (llibertat, igualtat, etc.) que donen sentit a aquests drets és un aspecte essencial per respectar una cultura.

En el cas de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Immigració ha establert cinc reptes per aconseguir que «la societat tingui un espai compartit de convivència i cohesió». Aquests reptes són: «la participació a la vida pública, la llengua catalana com a llengua comuna, la convivència en una societat aconfessional que garanteixi la pluralitat de creences, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la incorporació de la perspectiva de gènere i l’atenció a la infància, la joventut, la gent gran i les famílies».

El pacte també assenyala que, perquè la diversitat pugui encaixar en el si de la societat catalana, cal l’esforç de tothom. Totes les persones han de posar la seva voluntat ferma perquè es pugui tirar endavant i crear una societat més justa on hi càpiga tothom.

Cita provinent del Pacte Nacional per a la Immigració, Generalitat de Catalunya, 2008

 

Coneixement del medi (6è) Projecte planeta aigua (BAULA)

 

PENSEM I VALOREM

En el text es parla de cinc reptes per aconseguir que aquesta societat, cada cop més multicultural, sigui un espai compartit de convivència i cohesió. També, el grup d’alumnes del vídeo fan les seves propostes. Què et semblen aquestes idees? I tu, quina proposta fas per tal de que tots puguem enriquir-nos d’aquesta diversitat cultural que hi ha a les nostres ciutats, escoles…?

video