EL RECICLATGE

 EL RECICLATGE

El reciclatge té com a objectiu la disminució de residus.

Reciclatge és un terme emprat de manera general per a descriure el procés d’utilització de parts o elements d’un article que són rebutjats i després d’un determinat procés poden ser usats novament, a pesar de formar part d`alguna cosa que ja va arribar al final de la seva vida útil.
Reciclar és l’acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum productes materials obtinguts de residus.
Per exemple, reciclar un ordinador significa que les seves parts o les matèries primeres que formen els seus components tornen a emprar-se en la indústria de fabricació o muntatge.

També es refereix al conjunt d’activitats que pretenen reutilitzar parts d’articles que en el seu conjunt han arribat al terme de la seva vida útil, però que admeten un ús addicional per a algun dels seus components o elements.
Al procés (simple o complex, depenent del material) necessari per a disposar d’aquestes parts o elements, i preparar-los per a la seva nova utilització, se li coneix com reciclat.
La producció de mercaderies i productes, que fa créixer el consum i com a conseqüència l’augment de deixalles de divers tipus (alguns dels quals no poden simplement acumular-se o rebutjar-se, doncs representen un perill real o potencial per a la salut), ha obligat a les societats modernes a desenvolupar diferents mètodes de tractament de tals deixalles, amb el que l’aplicació del reciclatge troba justificació suficient per a posar-se en pràctica.

Punt net:
Contenidors selectius de recollida de residus; vidre, envasos de plàstic, paper i metall.
A Espanya la gestió de recollida selectiva dels envasos de plàstic, metall, brics, i dels envasos de cartó i paper per al seu reciclat, està en mans d’Ecoembes  (Ecoembalajes Espanya, SA), societat anònima sense ànim de lucre.
La cadena de reciclat comença quan els consumidors separen els envasos dels productes de la resta de les escombraries i els dipositen en els diferents contenidors.
Existeixen tres tipus de contenidors de reciclatge, amb diferents colors:
Contenidor groc (envasos):
En aquest s’han de dipositar tota mena d’envasos lleugers com els envasos de plàstics (ampolles, terrines, borses, safates…), llaunes (de begudes, conserves) i brics, etc. Contenidor blau (paper i cartó):

L’ENERGIA ÉS TRANSPORTA

L’energia es transporta.

L’energia no és creada ni destruïda; Només es transforma.

 

MATERIAL

-1 bateria

-1 interruptor

-1 bombeta

-4 cables pelats

-2 clavilles

-2 connectors

-2 gots

– sal

 

COM HO FEM???

1- Ajuntem els connectors  a la bateria un al pol positiu i l’altre al negatiu.

2- El connector  positiu el portem amb un cable cap a l’interruptor.

3- Fem el mateix amb  un altre cable que anirà enganxat amb la bombeta.

4-  Posem cable a l’altra banda.

5- Ajuntem una clavilla amb el cable.

6- Fem el mateix amb el cable negatiu.

7- Amb un vas d’aigua li fiquem sal.

8- A l’altre li fiquem aigua i el deixem tal qual

PER QUÈ HO FEM?

Per demostrar que sempre hi ha hagut un error, que és que al principi va dir que els electrons anaven del positiu al negatiu.

Però realment van del negatiu al positiu.

I també, perquè hi ha materials que són més conductors que altres i altres, com per exemple l’aigua destil·lada no és conductora, però quan hi posem sals sí.