RESOLUCIÓ DE 21 DE SETEMBRE DE 2010

RESOLUCIÓ DE 21 DE SETEMBRE DE 2010, PER LA QUAL S’APROVEN LES INSTRUCCIONS SOBRE L’AUTORITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA ALS TITULARS DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEPENDENTS DE L’ADMINISTRACIO LOCAL l ALS TITULARS DELS CENTRES EDUCATIUS PRIVATS PER COBRIR DETERMINATS LLOCS A L’EDUCACIÓ INFANTIL l A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DURANT EL CURS 2010-2011