Impartició compactada de dos cicles (3×2)

Pregunta: Un alumne està cursant ADMINISTRADOR DE SISTEMES INFORMÀTICS, 2n curs.
Sap que si acaba el curs i aprova pot obtenir també el títol de
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES
amb un curs pont. (Es refereix a la modalitat compactada de 3×2, dos cicles en trees cursos, de la mateixa família).

Però el proper curs despareixen els dos estudis.

Pregunta:
Podrà cursar els nous estudis:
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN XARXA?

Resposta: Està garantida la continuitat del 3×2, és a dir l’oferta de dos cicles en tres anys; o sigui la modalitat d’impartició compactada de dos cicles.
Aquests dos cicles es reconverteixen en pla LOE i per tant en principi es seguira amb aquesta modalitat adaptada al nou curriculum.
En el pitjor dels casos, si no aprovés, com que seria del pla LOGSE, caldria que fes la compleció d’estudis prevista per aquests casos  o bé convalidar i afegir-se als estudis LOE.