Exempció de la part específica CFGS

Exempció de la part específica
La poden demanar:
a) Les persones que acreditin experiència laboral en el sector professional del cicle a què volen accedir (almenys d’1 any com a oficial de 2a o superior i de 3 anys com a oficial de 3a o categories inferiors).
b) Les persones que poden acreditar haver fet tasques de voluntariat (l’equivalent a 1 any laboral). Aplicable a la família de serveis socioculturals i a la comunitat.
c) Les persones que poden acreditar experiència d’1 any (com a mínim) en l’entrenament o la direcció d’equips esportius i les persones que tenen reconeguda la condició d’esportista d’elit. Per al cicle formatiu d’animació d’activitats físiques i esportives, experiència esportiva
d) Les persones que tinguin un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir. S’ha de demanar a qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació professional dependents del Departament d’Educació.

Enllaç