Convalidació batxillerat

Batxillerat superior cursat l’any 67:

Equival a efectes professionals al batxillerat actual.

Per convalidar-ho cal anar a Via Augusta planta 4ª secció D