Matrícula d’honor de batxillerat

Amb caràcter general, l’exempció de la matrícula del primer curs universitari per estudiants amb Matrícula d’Honor global de Batxillerat és aplicada a totes les universitats públiques de Catalunya.

La referència concreta està en el decret que fixa cada any els preus de les universitats:

Al DECRET 150/2008, de 29 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2008-2009 es descriu: “Els i les estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs dels estudis universitaris”

Per tant no ha de ser necessariament l’any següent d’haver fet batxillerat sinó el primer any que es matriculen a la Universitat.

En relació al nombre de matrícules d’honor que cada institut pot donar està limitat a una per cada 20 alumnes  o fracció. En cap cas es permeten més (les universitats no ho accepten).