Consideració de germans en el procés de preinscripció

En referència als fills de famílies separades que formen nova parella:

L’article 87 de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família estableix que la determinació de la filiació pot tenir lloc per naturalesa o per adopció.

Per tant, la puntuació del criteri que fa referència a l’existència de germans al centre, només és possible quan hi ha un progenitor comú o quan hi ha una adopció.