Funcionament unitats docents justícia juvenil

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2407/2008, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions per al funcionament de les unitats docents als centres educatius de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i el procediment per al traspàs d’informació de l’avaluació de l’alumnat als instituts d’educació secundària i als centres i les aules de formació de persones adultes.