82.- Jornades R.E.M.E.I.S. de Tarragona (3.1)

Es celebraran en el proper mes d’octubre de 2011                         Tarragona

Jornades obertes socials  i primer curs R.E.M.E.I.S. “Recursos, Experiències Metodològiques i Estratègies Inclusives Socials” com a remeis per les competències en l’autonomia dels aprenentatges i la iniciativa personal i col.lectiva en la millora educativa en tots els àmbits.

Més informació de les Jornades Remeis a l’aprenentatge emancipador d’aprendre a aprendre sols, amb ajuda i amb cooperació: http://jornadesremeis.blogspot.com/

Tot això dins del marc del desenvolupament general i plural de les autonomies de les famílies, de les escoles/instituts i dels entorns socials i culturals territorials  i la seva cooperació entre totes elles.

Remeis per al diàleg entre societat, família i escola/institut

La pluralitat de les autonomies implicades en l’ensenyament i en l’educació són:

1.- Autonomia dels aprenentatges de l’alumnat

2.- Autonomia dels equips docents i dels seus desenvolupaments

3.- Autonomia de les famílies en el profit dels recursos de l’entorn i els seus suports en la seva carta de compromís en ensenyament.

4.- Autonomia dels centres educatius

5.-Autonomia de l’entorn social i cultural tant de les persones com de les entitats i dels recursos.

A més de tractar sobre els principis científics, de testimonis i de les vivències en la investigació psicosocial en inclusió social

PER PRIMERA VEGADA APORTEM

LES 12 EINES COMPETENCIALS EN COMUNICACIÓ, CREATIVITAT I COOPERACIÓ COM:

 COOPERIS, EL FULL DE RUTA EN FAMÍLIA, EL M.I.D.E.D. DOCENT, EL KARPETAL DE L’ALUMNAT. A LA FI SÓN EINES PER AFAVORIR L’AUTONOMIA DE TOT EL SISTEMA EDUCATIU QUE ÉS MÉS AMPLI QUE EL SISTEMA D’ENSENYAMENT

 Els objectius principals de les jornades R.E.M.E.I.S. són:

1.- Conèixer Recursos existents i el seu potencial d’ajuda a les famílies i com a continguts d’orientació tutorial docent.(R)

2.- Exposar experiències metodològiques a partir de la identificació de NEE (EM)

3.- Compartir estratègies inclusives a iniciativa d’escoles/instituts, famílies i/o entitats o recursos de l’entorn social i cultural (EIS)

    Organitza “””CÓ^ÒperIS)))… amb la coordinació d’entitats i la col.laboració de professionals, entitats i recursos del nostre territori.

COOPERIS és la Coordinadora Ciutadana de Persones, professionals, Entitats i Recursos per la inclusió social i la convivència

Espais cedits per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (I.M.E.T.)  i dels estudis de ràdio Sant Pere i Sant Pau, emissora municipal

Es presentaran a més les tres eines en el suport a l’autonomia com el Full de Ruta en Família (F.R.E.F.) o FEM RUTA   i el Karpetal (KRPT) per a l’autonomia dels aprenentatges de l’alumnat. A més del Mapa d’Investigació del Desenvolupament Estratègic Docent (M.I.D.E.D.) i altres recursos d’inicitiva del professorat.

Demana el primer disseny del programa en construcció de les jornades fins el dia 30 de juny de 2011.

Hi ha el nostre agraiment i reconeixement social a les entitats cooperants i el reconeixement al professorat d’un curs certificat de 30 hores per la Direcció General  E.B..Batx. Dep. Ense. Gen Cat.

LES PRIMERES INICIATIVES DE PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES R.E.M.E.I.S.:

I.-  Recursos   La R  de R.E.M.E.I.S.

Exposició i participació de recursos de l’entorn social i cultural immediat fins al territorial del Camp de Tarragona, la Conca i el Priorat

           Les biblioteques, els arxius comarcals, les festes i trobades i els espais cedits per les administracions públiques

           Les principals entitats (associacions, fundacions, federacions…) en la inclusió social del territori.

           Els principals mètodes d’ensenyament- aprenentatge

          Les persones i les entitats en la salut i en la justícia respecte a la inclusió social.

II.- Experiències Metodològiques    la E.M. de  R.E.M.E.I.S,

Exposició d’estudis de casos i d’experiències en la intervenció individual, en petit grup i en el gran grup de l’aula en perspectiva creativa i cooperativa.

          Programes Alfabetitzadors per competències bàsiques

          Inclusió de tècniques dactilològiques en l’aprenentatge de la lectoescriptura amb greus dificultats a l’ESO.

          Inclusió de recursos i models des de l’intercanvi d’imatges, fitxes, ús de plafons, entre altres recursos a l’aula. Els jocs de taula i de tauler a l’aula. L’aula com a projecte i com a identitat.

III.- Estratègies en Inclusió Social:  L’ E.I.S.  de    R.E.M.E.I.S.

Exposició d’estudi de casos, de projectes i de plans d’actuacions conjuntes.

          El treball en xarxa CFA-EAP-Escola-Institut

         Els Fulls de Ruta en Família

         Els Karpetals com a eina per a l’organització i comunicació de l’autonomia dels aprenenattges dels de les alumnes.

         Estratègies educatives en la interacció verbal i l’ús del llenguatge a l’escola, a casa en família, en el museu, en el voluntariat per a la llengua  i a la ràdio.

One thought on “82.- Jornades R.E.M.E.I.S. de Tarragona (3.1)

  1. Pingback: COOPERIS . Coordinadora ciutadana per la inclusió social » 8.- Els índexs: el general i l’intern del present bloc “””CÓ^ÒperIS)))… (1)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *