Featured post

Vida Creixent

Seguim l’Evangeli en les queixes i en el consol als demés

Mt 18, 15-17  Si el teu germà/ana et fa una ofensa, ves a trobar-lo i, tot sol amb ell, fes-li veure la seva falta. Si t’escolta, t’hauràs guanyat un germà/ana. Si no t’escolta, crida’n un o dos més, perquè tota qüestió ha de ser resolta per la declaració de dos o tres testimonis. Si tampoc no els escolta, digues-ho a la comunitat reunida. I si ni tan sols escolta a la comunitat , considera’l un/a exclos/a per la seva pròpia voluntat.

Mt. 25, 35.. Perquè tenia fam, i em donàreu de menjar; tenia set, i em don’areu de beure…

Ens adrecem a les persones de més edat que tenen fam i sed d’amistat, d’identitat, d’entendre el nostre món i un fort desig de pau interior.

Per això ens reunim en parròquies i dinamitzem les reunions per a reflexionar i pregar junts a la vegada que ens trobem de forma periòdica a nivell diocesà i interdiocesà. 

CAL escoltar-nos, ajudar-nos i trobar-nos.-

Necessites parlar amb algú.

Necessites parlar amb algú per què pateixes un procés de dol.

Necessites sentir-te acceptada en un grup que comparteix els dols i les alegries en el final de les nostres vides.

Homenatge a Mn. Josep Gil i Ribas.-

A Poblet el passat dia 14 de setembre de 2013

PROGRAMA

Una foto de les moltes de la diada d’homenatge a la persona i a l’il.lustre teòleg Doctor Mn. Josep Gil i Ribas a Poblet el passat dia 14 de setembre.

“El miracle de facilitar l’accés de tota la ciutadania a la teologia com a gramàtica de la fe i de la llibertat des del laicat en Jesucrist”
En la foto de sobre els representants de Vida Creixent de Tarragona:
Sotscoordinador Josep Maria Ferran al mig, a més d’exalumne i el consiliari Mn. Josep Maria Font, acompanyats d’amics i catequistes Na Josefina Masip i En Francesc Xavier San Martin.

 

LA NOTÍCIA: Assemblea de Reus de 20 de juny de 2011

Assemblea de Reus de Vida Creixent

Es va acordar:

1.- Assistir el secretariat a la primera trobada de Cambrils de Vida Creixent del mes d’octubre.

2.- Donar suport el dia 21 d’octubre dia del 50 aniversari del Club Maginet, 25 aniversari de CERADAI  i 15 aniversari de la mort de Josep Maria Tarrasa, a les 17 hores a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. Organitzarem la trobada d’inici de curs 2011-12.-

3.- Donar suport a la candidatura de Josep Maria Ferran al premi Memorial per la Pau, 2011. A més vint assistents donen nominalment el seu suport per escrit.

4.- S’informar d’activitats puntuals de Vida Creixent a santa Clara i a Torreforta, es va presentar En Miguel Berganza com a sotscoordinador i va exposar la seva experiència en el projecte NADAR d’ajudar a adolescents a aprendre anglès de la Fundació l’Heura.

5.- Es llegeix els anomenaments dels nous càrrecs. Al qual dues persones manifestes la seva voluntat al respecte.

Es reconeix la tasca duta a terme en Vida creixent del sr. Josep Maria Vallès. I en el proper mes d’octubre, el secretariat asssitirà a la reunió ordinària de Cambrils.

Sense res més s’aixeca la sessió

00.- La notícia del mes de VC+ 2011

 El proper curs de pastoral el nostre consiliari Mn. Josep Maria Font estarà a destinat a Cambrils.

Aquí cada mes es posarà la notícia més rellevant de l’APE  Vida Creixent.

03 de febrer  Assemblea general de canvi d’estatuts a Tarragona

23 de març Assemblea de canvi de Secretariat D de VC+, renovació del secretariat, aprovació del programa i de l’estat de comptes. Tarragona

28 de març. Compromís oral davant COOPERIS. Tarragona. El Pla de Santa Maria

27 d’abril VC+ ratifica el conveni per escrit deCOOPERIS, dia de la Mare de Déu de Montserrat en la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp a Reus

30 d’abril es presenta a Torreforta. El mètode s’iniciarà en un grup tots els dijous a les 17 hores a partir del dia 12 de maig.