Dijous 13: Control de medi del tema 1
Dijous 13: control de castellà del tema 1
Divendres 14: Control de català del tema 1
Dilluns 17: control de matemàtiques del tema 1