Monthly Archives: novembre 2014

TREBALL SOBRE ELS ROMANS

Els alumnes de 5è, per treballar el tema dels romans, han portat a terme una tasca que tenia els següents objectius:

– Començar a familiaritzar-se amb l’elaboració de treballs amb word (o tractament de textos similar), la qual cosa suposa l’adquisició d’uns coneixements relacionats amb el programa (creació de portada, incrustar fotos per il·lustrar, possibilitats d’escriptura, correcció ortogràfica, paginació, capaçalera,…)

– Buscar informació a la xarxa i al llibre

– Utilitzar el Moodle com una eina per trametre treballs al tutor sense necessitat d’utilitzar “paper”

– Adquirir coneixements previs sobre els romans donat que portarem a terme una estada de tres dies al CdA ciutat de Tarragona on es treballarà aquest tema.

Així doncs, els alumnes a partir d’un guió de treball, que s’havien de descarregar del Moodle, han hagut de desenvolupar tota una sèrie de qüestions que se’ls plantejaven i donar-li forma, cercant informació tant al llibre de text com a diferents pàgines de la xarxa que s’havien proposat.

Tot seguit podreu visualitzar alguns dels treballs realitzats. Esperem que us agradin.