SANT JORDI… PREPARANT L’ANY 40!

Acabem de passar la Diada de Sant Jordi i a l’escola hem pogut gaudir de diferents propostes dels diferents cicles. A banda de les representacions i cançons del cicle superior, també cal esmentar l’exposició de manualitats dedicades a sant Jordi, fetes amb materials reciclats. Aquesta exposició encara podeu gaudir-la al vestíbul de l’escola. També al vestíbul, us animem a fer una ullada a les propostes de logotip corporatiu per a celebrar el proper curs l’any 40 de la fundació de l’actual escola d’infantil i primària. S’han proposat imatges i logotips commemoratius de tot tipus i molt creatius. Les propostes guanyadores ja han estat escollides i formaran part de les carpetes, agendes i documentació del centre durant el proper curs.

Sant Jordi 2013 i exposició logotips 40 anys d’escola

 

 

PUBLICACIÓ LLISTES PREINSCRIPCIONS AMB PUNTUACIONS

Aquest dilluns els pares podran saber amb certesa si els seus fills tenen plaça a l’escola que han escollit. Els centres publiquen les llistes amb les puntuacions definitives que té cada sol·licitud. La majoria són per a P3 -que és quan hi ha el gruix d’entrada d’alumnes al sistema educatiu- i primer d’ESO -que és quan els alumnes canvien de l’etapa de primària a la de secundària-. De tota manera, la relació definitiva d’alumnes admesos es publicarà el 24 de maig, quan les famílies podran consultar si han entrat o no al centre que han demanat en primera opció.

I és al juny quan finalment es podrà fer la matrícula. El calendari de matriculació serà del 10 al 14 de juny de 2013, ambdós inclosos, a segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i primer curs d’Educació Secundària Obligatòria; del 25 al 28 de juny de 2013, ambdós inclosos, a segon, tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria o de confirmació de plaça assignada, en el cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre; i del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos, en Educació Secundària Obligatòria, pendents de l’avaluació de setembre (matrícula extraordinària).

El passat dia 12 va tenir lloc el sorteig per obtenir el número de desempat per a la preinscripció escolar del curs 2013-2014 als ensenyaments d’Educació Infantil de Segon Cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. El número aleatori de desempat és el 107.142 i es van rebre 151.971 sol·licituds.

324.cat

INICI CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ MENJADOR ESCOLAR 2013

Subvenció menjador escolar 2013

FAMÍLIES-Subvenció per assistència a memjadors d’escoles i instituts-escola de titularitat pública

Termini inscripció/presentació
Del 22/04/2013 fins el 22/05/2013

Com puc tramitar-ho ?

Tràmit telemàtic – Telemàtic amb certificat digital
Tràmit presencial – Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 – 43201 Reus)
Tràmit per correu postal – Correu postal (Registre general – Pl. Mercadal, 1 – 43201 Reus)
Detall del tràmit

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de les escoles i instituts escola de titularitat pública en les etapes d’educació infantil i primària de la ciutat de Reus es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local el 27 d’abril de 2012 on es fixen els criteris i el procediment de concessió.

Nota destacada referents a la presentació de sol·licituds:
– Qui disposi de certificat digital o DNI electrònic pot presentar la sol·licitud, a partir del 22 d’abril, de manera telemàtica des d’aquest Web, sense necessitat de desplaçar-se ni de fer cues.
– No obstant això, qui opti per sol·licitar la subvenció de manera presencial a l’OAC cal que demani cita prèvia trucant al 977.010.010 o personant-se a l’oficina de l’OAC (Pl. Mercadal, 1) en horari de presentació de sol·licituds.

Qui pot demanar la subvenció?
Les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Quan es pot presentar la sol·licitud?
Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la documentació correcta).

Requisits per poder sol·licitar la subvenció:
1. Que la persona progenitora que sol·licita la subvenció estigui empadronada a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, comptant fins la data de publicació de la convocatòria.
2. Que els dos progenitors de l’alumne o alumnes acreditin que treballen fora de la llar. En cas de famílies monoparentals, haurà de treballar l’únic progenitor.
3. Que els nens i nenes per qui es demana la subvenció assisteixin a les escoles i instituts-escola de titularitat pública de la ciutat de Reus que tinguin menjador no subvencionat per altres administracions.
4. Acreditar una renda per càpita anual d’acord amb el barem que es determini en la convocatòria corresponent.

Si em manca algun dels requisits podré ser beneficiari/ària de la subvenció?
No. És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució de la subvenció sigui desfavorable.

Barem:
El barem establert estarà en funció de l’Indicador de renda de suficiència a Catalunya (IRSC), essent per aquest any 2013 de 7.967,73 euros anuals, de tal manera que la percepció de la subvenció variarà en funció de la següent escala:

Els ingressos de la unitat familiar < límit d’ingressos: subvenció de 5€/persona/dia.
Els ingressos de la unitat familiar < límit d’ingressos + 20% x límit d’ingressos = subvenció de 2€ persona/dia.
Els ingressos de la unitat familiar > límit d’ingressos + 20% x ímit d’ingressos = subvenció denegada.
Càlcul de la Renda per càpita:
Límit d’ingressos = (Núm. membres amb ingressos x 7.967,73) + (Núm. membres sense ingressos x 30% de 7.967,73). Si hi ha famílies amb 1 o més membres discapacitats o famílies monoparentals s’afegeix un membre més amb ingressos.

Quina documentació he de presentar ?
Veure bases convocatòria

A tenir en compte:
– Les persones sol·licitants han d’aportar la documentació requerida, per la qual cosa no s’accepten declaracions jurades.
– L’acreditació d’ignressos ha d’incloure tots els membres computables de la unitat de convivència a partir de 16 anys.
– Les subvencions són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció d’una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol·licituds serà des del dia 22 d’abril fins el dia 22 de maig del 2013 (ambdues dates incloses), segons convocatòria publicada en el BOPT núm. 90 de 18 d’abril del 2013.

Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol·licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol·licituds de subvenció.

Més info: http://www.reus.cat/tramit/33253

PLA DE CONSUM DE FRUITA

Aquesta setmana ha arribat una nova tongada de fruita a l’escola, provinent del Pla de Consum de Fruita.

Gaudirem de maduixes, pomes i taronges.

* / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * /

Aprofitem aquests esmorzars saludables per incloure un decàleg d’alimentació sana i equilibrada.

1. Varietat: l’organisme necessita molts i diferents nutrients, i l’única forma de prendre’ls tots és menjar de tot.
2. Més fruites i verdures: poden substituir a la brioixeria de l’esmorzar o el berenar.
3. Higiene: és important rentar-se les mans abans d’asseure’s a taula, així com rentar-se les dents després dels menjars.
4. Hidratació: més de la meitat del nostre pes és aigua, es perd per la suor, l’orina… i cal reposar-la.
5. Canviar d’hàbits: tria un o dos a la setmana i proposa’t fermament canviar d’actitud.
6. Menys dolços: l’energia l’hem d’obtenir de l’arròs, la pasta, les llegums… no de les llaminadures i caramels.
7. Mantenir un pes adient a l’edat i la constitució corporal.
8. Evitar els dejunis perllongats.
9. Fer exercici com a complement.
10. Recorda: no hi ha aliments bons ni dolents, només proporcions dolentes.

A l’escola tornem a menjar fruita!

Aquest mes d’abril, l’escola tornarà a rebre fruita a través del Pla de Consum de Fruita a les Escoles.

El calendari programat per aquest trimestre és:

MES DIA FRUITES
ABRIL 15 Maduixot (120 g), poma Fuji (180 g), taronja (200 g).
MAIG 6 Pera Conference (180 g) i plàtan (180 g).
JUNY 3 Poma Golden (180 g), alberoc o cirera (120 g).

En el Pla hi col·laboren els departaments d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana d’Empreses de Fruita i Hortalisses (Afrucat), que s’encarrega de la distribució de la fruita a les escoles.

Durant aquest curs, els alumnes ja han gaudit de la fruita, ja que al novembre, l’escola va rebre una aportació de pera, raïm i clementina.

El Pla de Consum de Fruita a les Escoles consolida la seva finalitat que és promoure hàbits alimentaris saludables entre els escolars. Segons diversos informes sobre hàbits alimentaris a Catalunya, el consum de fruita entre els infants és més baix del que seria recomanable.

La mitjana de consum de fruita està actualment en uns 200 grams/persona i dia quan la recomanació és que se situï entre 400 i 600 grams/persona/dia.

Segons l’enquesta de seguiment del Pla, més del 70% de les famílies considera que el pla ha millorat l’alimentació no tan sols dels seus infants a l’escola, sinó que ha incidit en una millora de l’alimentació en l’àmbit familiar.

El Pla està aconseguint que nens i nenes d’entre 3 i 12 anys mengin fruita, com a mínim, durant tres dies al mes. Tenint en compte que a Catalunya el 43% de nens i nenes entre 6 i 10 anys tenen excés de pes (el 26% tenen sobrepès i un 17% obesitat), el Govern considera imprescindible continuar impulsant aquestes actuacions per tal de reduir aquestes xifres tot estimulant el consum fruita fresca.

Més info:

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2013/30325pladeconsumdefruitaalesescoles.jsp