Consell Escolar

 COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR

 

 2017 / 2018
Directora Núria Serrano
Cap d’estudis Vanessa Garcia
Representant de l’Ajuntament Encarna Rega
Representant del professorat Dolors Expósito
Representant del professorat M. Carmen Fuentes
Representant del professorat Carme de las Heras
Representant del professorat M. del Mar Muñoz
Representant del professorat Joana Gilavert
Representant del professorat Magda Íñiguez
Representant de pares i mares Sandra Oribe
Representant de pares i mares Hermínia Gutiérrez
Representant de pares i mares Marta Cabré
Representant de pares i mares Celestina Poyato
Representant de pares i mares Silvia Mateo
Representant de pares i mares Esperanza Rivero
Representant de l’AMPA Aurora García
Representant del PAS Georgina Aldea
Secretària Rosa Nadal