La tardor…

2013-10-22 18.09.44

Els arbres es muden

de roig i de groc,
les fulles tremolen
sota un sol de foc.

El vent les fa caure,
les duu fins al port.

Quan surtis de casa,
trepitja-les fort!
les mosques s´amaguen,
l’hivern és a prop.
Les flors espantades
es tanquen de cop.

F. Bofill, A. Puig, F. Serrat

Cliqueu l’enllaç i podreu veure més fotos de la decoració de tardor de l’escola!

FOTOS TARDOR PASSADISSOS ESCOLA 2013

DILLUNS, 7 D’OCTUBRE: COMENÇA EL SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP)

Els tutors ja s’han posat en contacte amb les famílies d’alumnes que necessitaran assistir al SEP i els dies. Cal omplir les autoritzacions i retornar-les als tutors/es.

El SEP es farà dilluns (Llenguatge), dimarts (matemàtiques), dimecres (llenguatge) i dijous (matemàtiques). L’horari és de 16:30 a 17:30. Cal recollir els infants puntualment per la porta principal de l’escola (C/ Doctor Ferran).

QUÈ ÉS EL SEP?

El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s’emmarca en el conjunt d’actuacions que el Departament d’Ensenyament impulsa per a l’assoliment de l’èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de cada nen i de cada nena.

Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s’ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d’aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.

És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

Qui rebrà el SEP?

Com a criteri general i de forma prioritària:

  1. Els alumnes de l’educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.
  2. Els alumnes que cursen el cicle inicial de l’educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
  3. Els alumnes dels cicles de l’educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l’educació secundària.
  4. Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.

Què s’ha de fer?

El suport escolar personalitzat s’oferirà en horari lectiu i postlectiu, segons les necessitats dels alumnes de cada centre i en el marc de la seva autonomia.

Qui l’ha de fer?

Els mestres de l’escola, amb les dotacions horàries específiques destinades a aquesta finalitat.

Quan durarà el SEP?

L’equip docent decidirà el moment en què cada alumne, d’acord amb les dades obtingudes de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, inicialment, per millorar.

Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles educatius.

REUNIONS DE CLASSE

Us informem que en les dues properes setmanes cada classe farà la seva Reunió de Tutoria d’aquest curs. Reviseu les agendes dels vostres fills/es per saber la data exacta.

Classes de 2n: Dimarts, 8 d’octubre (16:35)

Classes de 1r: Dimecres, 9 d’octubre (16: 35)

Classes de 4t: Dilluns, 14 d’octubre (16:35)

Classes de 5è: Dimarts, 15 d’octubre (16:35)

Classes de 3r: Dimecres, 16 d’octubre (16:35)

Aquesta reunió va adreçada als pares, mares, tutors/es dels alumnes de cada grup-classe i té per objectiu informar-vos de l’organització general de l’aula, així com dels continguts i les activitats que està previst realitzar al llarg del curs escolar.

Us recordem que a la reunió no poden assistir els vostres fills/es ni tampoc quedar-se al pati. És aconsellable que el vostre infant marxi amb un familiar.

INFORMACIÓ SOBRE ELS POLLS

Què són?

El poll del cap és un insecte d’uns 2 mm de llarg, de color gris que viu entre els cabells, on troba un ambient càlid i humit. Es un paràsit que s’alimenta de sang. Viu entre 16 i 30 dies. La seva reproducció és molt ràpida. La femella posa entre 100 i 300 ous (llémenes), que tarden entre 7 i 10 dies en incubar la larva fins que neix el poll. Les llémenes s’adhereixen fortament a la base del cabell i són blanques. Aquests polls no transmeten malalties i no són en si mateixos cap risc per la salut pública.

Com saber si se’n tenen?

El símptoma principal és una picor persistent al cap produïda per la irritació que fa la saliva del insecte a la petita ferida de la picada. Gratar-se el cap pot produir lesions a la pell i infeccions bacterianes. Les zones on és més fàcil detectar els polls i les llémenes són el clatell i darrera les orelles. Els polls adults són difícils de veure perquè fugen de la llum.

Com es transmeten?

Els polls es desplacen ràpidament. No salen ni volen. Passen d’un cap a l’altre per contacte dels cabells. Això és més freqüent en situacions on hi ha una estreta convivència com a les llars, les escoles i les guarderies. Al contrari del que molts pensen, el poll afecta igual als cabells sans i nets. També es poden encomanar si s’intercanvien pintes, gorres, pinces de cabell, tovalloles… El contagi pot produir-se mentre hi hagi un poll viu en els cabells de la persona parasitada o en els seus accessoris. D’aquí la importància d’eliminar totes les llémenes.

Què cal fer quan s’està afectat?

A les escoles convé que el tractament dels nens/es parasitats sigui simultani per evitar contagis entre els que encara no han començat el tractament i els ja tractats.
Si hi ha familiars afectats l’han de fer també al mateix temps, per avitar a través d’ells que tornin els polls a l’escola. Es rec9omana que un allumne afectat no asisiteixi a l’escola fins que hagi fet el tractament.

Mesures preventives:

– Raspallar els cabells cada dia, mantenint nets els raspalls.
– Informar als nens/es que l’intercanvi d’objectes pot afavorir el contagi.
– Revisar els cabells dels nens/es i de les persones que hi conviuen dos o tres caops per setmana, sobretot si es ggraten el cap o es queixen de picor.
– Si observeu que el vostre fill/a té polls cal que aviseu al mestre/a, o al director/a de l’escola.
– No s’han d’administrar insecticides “per prevenir” a persones no parasitades.

Adreces d’interès:

http://www.farmaceuticonline.com/ca/familia/605-piojos.

http://www.aspb.es/quefem/docs/Polls_cat.pdf