INICI CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ MENJADOR ESCOLAR 2013

Subvenció menjador escolar 2013

FAMÍLIES-Subvenció per assistència a memjadors d’escoles i instituts-escola de titularitat pública

Termini inscripció/presentació
Del 22/04/2013 fins el 22/05/2013

Com puc tramitar-ho ?

Tràmit telemàtic – Telemàtic amb certificat digital
Tràmit presencial – Presencial: Oficina d’Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 – 43201 Reus)
Tràmit per correu postal – Correu postal (Registre general – Pl. Mercadal, 1 – 43201 Reus)
Detall del tràmit

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de les escoles i instituts escola de titularitat pública en les etapes d’educació infantil i primària de la ciutat de Reus es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local el 27 d’abril de 2012 on es fixen els criteris i el procediment de concessió.

Nota destacada referents a la presentació de sol·licituds:
– Qui disposi de certificat digital o DNI electrònic pot presentar la sol·licitud, a partir del 22 d’abril, de manera telemàtica des d’aquest Web, sense necessitat de desplaçar-se ni de fer cues.
– No obstant això, qui opti per sol·licitar la subvenció de manera presencial a l’OAC cal que demani cita prèvia trucant al 977.010.010 o personant-se a l’oficina de l’OAC (Pl. Mercadal, 1) en horari de presentació de sol·licituds.

Qui pot demanar la subvenció?
Les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Quan es pot presentar la sol·licitud?
Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la documentació correcta).

Requisits per poder sol·licitar la subvenció:
1. Que la persona progenitora que sol·licita la subvenció estigui empadronada a Reus amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, comptant fins la data de publicació de la convocatòria.
2. Que els dos progenitors de l’alumne o alumnes acreditin que treballen fora de la llar. En cas de famílies monoparentals, haurà de treballar l’únic progenitor.
3. Que els nens i nenes per qui es demana la subvenció assisteixin a les escoles i instituts-escola de titularitat pública de la ciutat de Reus que tinguin menjador no subvencionat per altres administracions.
4. Acreditar una renda per càpita anual d’acord amb el barem que es determini en la convocatòria corresponent.

Si em manca algun dels requisits podré ser beneficiari/ària de la subvenció?
No. És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució de la subvenció sigui desfavorable.

Barem:
El barem establert estarà en funció de l’Indicador de renda de suficiència a Catalunya (IRSC), essent per aquest any 2013 de 7.967,73 euros anuals, de tal manera que la percepció de la subvenció variarà en funció de la següent escala:

Els ingressos de la unitat familiar < límit d’ingressos: subvenció de 5€/persona/dia.
Els ingressos de la unitat familiar < límit d’ingressos + 20% x límit d’ingressos = subvenció de 2€ persona/dia.
Els ingressos de la unitat familiar > límit d’ingressos + 20% x ímit d’ingressos = subvenció denegada.
Càlcul de la Renda per càpita:
Límit d’ingressos = (Núm. membres amb ingressos x 7.967,73) + (Núm. membres sense ingressos x 30% de 7.967,73). Si hi ha famílies amb 1 o més membres discapacitats o famílies monoparentals s’afegeix un membre més amb ingressos.

Quina documentació he de presentar ?
Veure bases convocatòria

A tenir en compte:
– Les persones sol·licitants han d’aportar la documentació requerida, per la qual cosa no s’accepten declaracions jurades.
– L’acreditació d’ignressos ha d’incloure tots els membres computables de la unitat de convivència a partir de 16 anys.
– Les subvencions són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció d’una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol·licituds serà des del dia 22 d’abril fins el dia 22 de maig del 2013 (ambdues dates incloses), segons convocatòria publicada en el BOPT núm. 90 de 18 d’abril del 2013.

Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol·licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol·licituds de subvenció.

Més info: http://www.reus.cat/tramit/33253

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *