Category Archives: Som els cavallers

Som els cavallers

The penguins

Som som som
els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
la mà dreta entra en accióooo.

Som som som
els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
el peu dret entra en accióooo.

Som som som
els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
el peu esquerre entra en accióooo.

Som som som
els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
tot el cos entra en accióooo.