Category Archives: La petita granoteta

La petita granoteta

Hmm, hmm
La petita granoteta verda fa hmm, hmm.
La petita granoteta… hmm, hmm.
La petita granoteta verda fa
quan surt a passejar.

Ga-gu
La petita granoteta verda fa ga-gu.
La petita granoteta… ga-gu.
La petita granoteta verda fa
quan surt a passejar.

Ga-gu
Les granotes canten sha-ba-da-ba-da,
sha-ba-da-ba-da,
sha-ba-da-ba-da.

Les granotes canten sha-ba-da-ba-da
i sempre fan ga-gu, hmm.