Category Archives: Bingo

Bingo

Qui canta els seus mals espanta

Un bon pagès tenia un gos
i Bingo era el seu nom.
Un bon pagès tenia un gos
i Bingo era el seu nom.
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O (be, i, “en”, ge, o)
i Bingo era el seu nom.