Tag Archives: Formació d’usuaris,

LA PIRÀMIDE DE LA LECTURA

piramide_primaria_1118x792

El Departament d’Ensenyament ha editat “La piràmide de la lectura” en forma de pòsters.

Es tracta d’un recurs adreçat al professorat per a la reflexió sobre algunes de les activitats que propicien la implicació de l’alumne en la lectura i faciliten l’adquisició de l’hàbit lector i ajuda a establir línies de continuïtat amb la família i l’entorn.

La proposta, a semblança d’altres iniciatives com la piràmide d’alimentació saludable o d’activitat física recomanada, proposa un seguit d’accions que es consideren fonamentals per desenvolupar l’hàbit lector en els alumnes. Accions que s’estableixen en nivells diferents de freqüència: diàriament, un cop a la setmana, un cop al mes, i un cop l’any.