PRESENTACIÓ

Les finalitats d’aquest blog de BIBLIOTECA de l’ESCOLA CARLES DE FORTUNY d’ESPONELLÀ són aportar recursos, oferir oportunitats i proporcionar eines per a fomentar la lectura, l’accés a la informació i a la comunicació en el context de la nostra comunitat educativa i més enllà.

A hores d’ara (curs 2014-15),  a l’edifici de l’escola no es disposa d’un espai físic amb biblioteca de centre.  Per tant, es tracta d’un blog que dóna suport al desenvolupament del Pla Lector del centre (PLEC) des de les diferents biblioteques d’aula o cicle.  S’adreça a la comunitat educativa del centre i a tothom que pugui interessar.

http:

/