Avaluació del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

L’avaluació té en compte tant el treball de l’alumnat com una avaluació del propi projecte per part del professorat i alumnat.

L’avaluació de les tasques dels alumnes es realitza amb les eines següents:

 • Com avaluem la realització del projecte (procés) i el producte final? Com plantegem l’avaluació formativa?
  • Es ponderen diferents elements de la forma següent
   • 10% actitud a l’aula i durant la sortida
   • 20% planificació del propi grup i seguiment del treball
   • 40% contingut del treball
   • 30% presentació oral:
    • 20% per part del professorat
    • 10% per part dels companys
  • El seguiment dia a dia permet orientar la tasca de l’alumnat
 •  Com intervenen els alumnes en la seva avaluació i valoració del projecte?
  • En l’exposició oral, els grups coavaluen a partir d’una rúbrica
  • Es fa una enquesta per valorar el conjunt del projecte
 • Usem la carpeta d’aprenentatge com a recurs d’avaluació?
  • Sí, es fa servir un sites
 • Amb quines evidències avaluem si els aprenentatges són significatius? A través de quins instruments o dinàmiques es poden tenir evidències dels aprenentatges?
  • Com  a element fonamental es fan servir rúbriques, concretament per a la planificació i seguiment del treball que fan els propis grups, per avaluar el contingut del treball, per avaluar la presentació oral
 • Com avaluem el treball en equip? Com obtenim dades individualitzades tot i que els alumnes treballin en equip? Tenim en compte diferents elements:
  • el professor posa una nota de seguiment del treball i d’actituds a cada hora
  • coavaluació de funcionament del grup
  • coavaluació de l’exposició oral
  • el professorat avalua el producte final de l’equip
 • Es plantegen activitats conclusives perquè els aprenents reconstrueixin el seu procés o recorregut: “on era a l’inici i on sóc ara?”
  • A cada activitat els alumnes es plantegen uns objectius que després es valoren amb el professorat (sobretot grau de compliment i plantejament dels dies següents).
  • L’exposició oral és un mecanisme de presentació del treball realitzat on es planteja explícitament com ha funcionat el grup:  tenen en compte les dinàmiques de grup, el treball, etc. 
  • Amb l’exposició oral tots els grups aprenen dels altres perquè els temes són diferents vessant del tema central, que és l’aigua
 • Com emplenem els informes d’avaluació? Com plantegem la qualificació del projecte / versus qualificació de la matèria/es? Per a què serveix aquesta qualificació? Podem negociar amb cada alumne el significat de la nota, dins el seu procés personal d’aprenentatge? 
  • La nota del projecte consta com  a crèdit de síntesi.
  • Amb els nous butlletins de qualificacions, la nota dels projectes repercutirà a la nota de les matèries.
  • Amb la coavaluació, l’alumnat participa del procés d’avaluació.

Per altra banda, l’equip docent avalua el projecte a través de:

 • Avaluació del projecte i propostes de millora.
 • Enquesta a l’alumnat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *