Metodologia

Quan ens vam plantejar  com volíem desenvolupar el projecte vam proposar

Quan ens plantegem el disseny i planificació d’un projecte sempre partim de la mateixa estructura i que és la següent:

  • FASE 1: Exploració de les idees prèvies; amb una avaluació inicial i introduint el tema del projecte. D’aquesta manera activem coneixements previs, despertem l’interès i la motivació de l’alumnat.
  • FASE 2: Introducció de nous continguts;
  • FASE 3: Estructuració dels coneixements;
  • FASE 4: Aplicació dels coneixements

Paral·lelament a aquesta seqüenciació, plantegem metodologies diversificades en tècniques, bàsicament de l’aprenentatge competencial. Entenem, per tant, que hem promoure metodologies que  afavoreixin la significativitat i transferibilitat dels continguts, la participació activa de l’alumnat i que els aprenentatges siguin el màxim de transversals possibles. Així doncs, durant el projecte es faran ús de diverses tècniques d’aprenentatge cooperatiu com per exemple grups cooperatius d’1-2-4, el trencaclosques i el llapis al mig.  Algunes de les propostes parteixen de situacions de joc per promoure un aprenentatge motivador.

Tot i així, creiem que és igual d’important buscar activitats de treball individual sobretot en la fase d’estructuració dels coneixements.

També s’ha dedicat una sessió a treballar l’educació emocional partint del visionament d’alguns anuncis perquè creiem que l’educació en valors i el treball de les competències emocionals (sobretot l’autoregulació emocional) és una mancança del nostre perfil d’alumnat i és, per tant, un dels eixos fonaments del nostre Projecte Educactiu de Centre (PEC).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *