Anem aprenent entorn de la sal

A partir de la pregunta, pluja d’idees i dubtes inicials, cada grup va elaborar un mural amb les seves investigacions i el va exposar. Després de realitzar un taller a la muntanya de sal, sorgeixen nous reptes i la necessitat d’investigar i comunicar novament les informacions obtingudes, relacionant-les amb les anteriors. Per tal de documentar els nous aprenentatges, es decideix que cada grup elaborarà un tríptic i l’exposarà als companys.

En aquest punt, el professorat intenta incloure aquells objectius i continguts que no s’han treballat en altres projectes. Per tal de no deixar llacunes, l’escola ha seqüenciat els continguts que es pretén assolir a cada nivell. A mesura que es van treballant, es van marcant de manera que es puguin anar incorporant els que falten als projectes successius.

En ser la tutora la mestra de llengua catalana, matemàtiques i coneixement del medi, no es fa una coordinació sistemàtica entre el professorat, només contactes puntuals amb el professorat de reforç que intervé en la implementació del projecte.

Els projectes es van documentant al Drive de l’escola, on hi consta la programació i material annex o fotos que es cregui interessant per ser utilitzat en cursos posteriors. L’alumnat utilitza la llibreta de l’explorador, per anar anotant els seus dubtes, aprenentatges o reflexions.

Un cop acabat el projecte, ens adonem que amb les preguntes inicials l’alumnat estava poc motivat. En els projectes que anem repetint cada any ens caldrà buscar una motivació que engresqui bé l’alumnat. Tot i tenir documentades les activitats de cada projecte, mai no es repetiran exactament d’un curs a l’altre, però ens servirà per tenir una base de recursos important per la realització de diversos projectes.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *