METODOLOGIA

Un cop fets els petits grups per interessos propis de l’alumne/a, hem de començar a posar-nos uns petits objectius a aconseguir. A la llibreta de projectes hi escriuen dos o tres objectius individuals concrets que els agradaria aconseguir.

Un cop tenim uns primers objectius, es proporciona a cada alumne/a una planificació del projecte. En aquest document, que es fa en aquests petits grups de treball, es comencen a proposar algunes activitats, recerques i experiments. També hi ha una part d’autoregulació i autoavaluació (individual i de grup) que es farà al final del projecte i que ja coneixen prèviament.
En tot aquest procés la mestra ofereix l’ajuda necessària tenint en compte les competències i habilitats de cada alumne/a (autonomia, iniciativa, aprendre a aprendre, etc.).
Un cop finalitzades les investigacions, cada grup fa una breu exposició del treball realitzat que ha d’anar acompanyada d’un experiment, per tal que la resta d’alumnes puguin viure i entendre cada un dels temes exposats.

A més, en una de les converses de seguiment que es van fent on es comparteixen els processos, aprenentatges, dubtes, etc., sorgeix la necessitat de donar a conèixer a la resta de la comunitat extraescolar allò que hem après i que considerem més important de cuidar el nostre cos i que seria interessant difondre a diferents llocs del poble. Es decideix portar uns tríptics informatius amb la informació sintetitzada al CAP i a la farmàcia. També optem per oferir aquesta informació el dia de la festa de final de curs amb les famílies de l’escola.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *