ENS AVALUEM PER APRENDRE

Durant el projecte i en cada activitat, els docents hem utilitzat un full de seguiment on s’anoten les observacions i qualificacions dels alumnes. En aquests fulls de seguiment s’hi presenten els criteris d’avaluació per cada competència que han estat pensats en la graella de programació adjuntada en els articles de la planificació. Tanmateix, s’han tingut en compte els indicadors de resultats d’acord amb els objectius i criteris abans esmentats.

Els instruments utilitzats per avaluar el procés dels alumnes han estat varis segons el nivell. Des de l’observació directa dels alumnes, passant per bases d’orientació, rubriques i diaris d’aprenentatge. La finalitat és que els nens i nenes siguin capaços d’anar regulant els seu aprenentatge amb autoavaluació i coavaluació.

En les següents mostres podem veure bases d’orientació i reflexió final de 1r nivell de cicle i inicial  així com avaluacions de 1r nivell de cicle superior.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *