Implementació

A la pregunta de quina és la malaltia que interessaria conèixer millor a cada grup d’alumnes, trobaríem una única resposta amb el nom de la malaltia escollida. Tot i així, en alguns casos es van triar algunes malalties que tenien unes característiques comunes (malalties relacionades amb l’alimentació) que és van considerar de manera conjunta per l’interès entre els adolescents.

La informació s’obtenia bàsicament a Internet, però també hi ha havien recerques bibliogràfiques a llibres de la biblioteca d’Alpicat i llibres particulars.

La nova informació s’anava relacionant amb els coneixements previs, a través dels interessos de l’alumnat. Majoritàriament, les malalties escollides són les que els alumnes tenien un coneixement previ per algún cas proper o simplement per interès propi.

A través de la realització de debats s’anaven relacionant i sistematitzant els resultats que obtenien els alumnes a l’hora de crear coneixement sobre les mesures de prevenció d’aquestes malalties i mitjançant la creació d’uns roll-ups quedava reflectida la recerca realitzada.

Tot el procés d’aprenentatge, estava autoregulat a través del diari d’aprenentatge, l’autoavaluació i la coavaluació.

En els següents projectes i/o activitats pròpies de les matèries,els alumnes han estat conscients de com ha quedat reflectida la transferència de continguts i competències de manera notable. En aquest cas han transferit els aprenentatges en recerca en el següent projecte on també hi havia una part important de recerca.

Per finalitzar s’ha documentat el propi procés de producció a través de la creació de roll-ups i tríptics i el treball de recerca amb la informació de cada malaltia i on aquest es van exposar en una fira solidària oberta a la comunitat on quedava reflectit tot el treball realitzat sobre les diferents malalties.

TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS

Mitjançant les reunions de projectes ens coordinàvem per presentar els continguts procedents de les diverses matèries de manera integrada i si havia algun aspecte d’una altra matèria que no tenia representació en l’equip de projectes, parlàvem amb la persona encarregada d’aquesta matèria per saber quina seria la millor manera d’afrontar aquesta part sota el seu punt de vista

Els objectius d’aprenentatge, les competències i els continguts treballats inicials i els de tot el procés, estaven identificats en el document mare del projecte, on s’especifica el punt de partida, el desenvolupament, l’avaluació, les competències treballades, la temporització, el material necessari, les agrupacions, els responsables de cada tasca, els tutors i les observacions i consideracions que siguin necessàries.

Entre tot el professorat que entrava a l’hora de projectes intentàvem guiar per ajudar als alumnes a fer-se bones preguntes i superar dificultats i ho aconseguiem parlant molt entre tots nosaltres.

La persona encarregada de la coordinació conjuntament amb els project planners i la resta de professorat quan era convenient ens organitzavem per anar documentant el projecte. Tot i que els dos primers desenvolupen un paper prioritari sobre la documentació, ho feiem tot entre tots.

Com valoració final, creiem que hem assolit un nivell d’excel·lència tot i que es podria haver millorat a l’hora d’afegir estratègies per a treballar la lectura de textos complicats (glossaris,vocabulari tècnic), realitzar una planificació d’algun material necessari per a l’exposició.

També es podria haver dissenyat el rollup unitari amb qui es compartia espai i millorar el retorn en algunes dinàmiques amb els especialistes.

Josep Ramon Medrano

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *