El currículum: la clau en l’elaboració dels projectes

*Tots els projectes neixen a partir de l’anàlisi dels continguts curriculars de les matèries que hi intervenen per assegurar-ne la seva total impartició.

*El professorat inicia un procés creatiu buscant centres d’interès per focalitzar els continguts.

*Es crea un xassís a la plataforma de treball Moodle i existeix un creixement del projecte mitjançant el treball en equip i transversal del professorat que hi intervé.

*Els projectes són dinàmics, oberts i en procés de millora contínua.

On i quants?

*De primer a segon de l’ESO es realitza el TxP en un terç de les hores lectives de la setmana.

*A primer i a segon de dos a tres projectes per trimestre en cada nivell, dels quals almenys la meitat utilitzen l’anglès com a llengua vehicular.

*A tercer els projectes venen a ser, depenent del trimestre, entre 6 i 9 hores lectives a la setmana i inclouen en un moment o un altre a gairebé totes les matèries.

*A 4t es realitza TxP un cop al curs durant 4 setmanes. Participen totes les matèries optatives de 4t que estan en parelles d’afinitat curricular.

Quines matèries hi intervenen?

*Ciències socials, ciències naturals i tecnologia a 1r i 2n d’ESO.

*Matemàtiques, ciències naturals i tecnologia, llengües, visual i plàstica, física i química, ciències socials, educació física a 3r d’ESO.

*Totes les optatives de 4t. Biologia amb física i química, tecno amb educació visual i plàstica, EOE amb  economia, llatí amb filosofia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *