Què pretenem?

Quin centre educatiu volem?

Un centre educatiu que vol oferir un aprenentatge integrador i globalitzador als alumnes, un aprenentatge socioconstructiu i autoregulat, que tingui en compte el context i que sigui col·laboratiu. Un centre que tindrà presents les emocions i la motivació dels alumnes, ja que són la porta d’entrada dels aprenentatges. Unes emocions i una motivació positiva incrementen la probabilitat d’aprofundir en l’aprenentatge.

Treballarem per promoure un model de persona que entén el món, l’estima i és capaç de millorar-lo. Creiem en la potencialitat de l’educació com a força de transformació social. És per tot això que orientarem la nostra tasca al creixement dels alumnes com a persones responsables, crítiques i participatives del seu propi aprenentatge.

El que volem oferir és una educació de qualitat, amb una atenció integral i personalitzada a tot l’alumnat, eixamplant els seus horitzons culturals i contribuint a una sòlida formació ètica.

Volem ser un centre obert a les famílies, pretenem ser un centre accessible. Les famílies han de poder accedir a les aules, al projecte educatiu, al projecte curricular, a la web del centre, … La col·laboració de les famílies, sobretot a través de l’AFA, per fer funcionar el sistema, és una de les nostres grans necessitats i aspiracions. Obert a la comunitat: entrant a la vida de la comunitat, al currículum, col·laborant amb institucions locals, fomentant la participació en activitats municipals i oferint serveis al barri. Obert a la participació de l’alumnat a través del foment de les tutories, el Consell d’Alumnes, les comissions de participació.

Volem ser un institut públic compromès en l’acompanyament dels nostres alumnes i les seves famílies.

Mantenir a la pràctica aquestes premisses suposa un gran esforç. Vetllar per aquest tipus d’educació en tot moment, suposa necessàriament poder comptar amb un equip de docents conscients i compromesos amb tots els valors que es concreten en aquest projecte educatiu.

El nostre projecte educatiu s’ha desenvolupat basant-nos en els següents vuit propòsits clau:

CONVIVÈNCIA

Una convivència on la diferència, la diversitat, la comunicació assertiva, el diàleg i l’ajuda mútua esdevenen motor d’aprenentatge i motor social. És necessari un espai de convivència on tant adults com adolescents puguin transferir les seves relacions dia a dia. Conviure en un clima acollidor, tranquil, serè on s’estableixen vincles estables, continuats i afectius, possibilita un bon aprenentatge donat que proporciona confiança als alumnes per prendre iniciatives i riscos en el seu procés de formació.

PERSONA

Un centre educatiu format per persones amb capacitats, habilitats, emocions i objectius diversos, amb fortaleses i febleses, persones que s’han de respectar, han de créixer i han d’obtenir respostes a les seves necessitats. Un centre educatiu de persones i per a persones és un espai de convivència que ha de potenciar els talents intrínsecs de cada ésser des de l’àmbit de fer, conèixer, conviure i ser.

CONFIANÇA

Partim d’una confiança mútua entre adults i adolescents. Establim un règim de llibertat amb uns límits, on cada alumne és motor i responsable del seu aprenentatge. Amb la confiança s’afavoreix l’empatia, la implicació, el compromís i el respecte de l’alumnat que a més de ser capaç de fer, de reconèixer-se i valorar-se ell mateix, és capaç d’autoregular-se respectant els límits amb l’acompanyament.

LÍMITS

Els límits han de ser pocs, clars i constants. Consensuats amb el consell escolar i són d’obligat compliment per adolescents i adults. Diferenciem entre límits que són innegociables i normes clares i coherents que es debaten i consensuen entre tots i es modifiquen quan convé. Es participa en la presa de decisions i es fan veure els drets, deures i responsabilitats que tots tenim. Els límits es basen en el respecte per l’altre i el respecte per l’entorn que alhora comporten cap agressió sota cap concepte.

ACOMPANYAMENT

L’acompanyament, com l’aprenentatge, es produeix des de la sinceritat i l’emoció del que ens mou, així quan acompanyem ho fem transversalment, escoltem les inquietuds, detectem les necessitats, proposem i compartim les nostres passions.

La mirada de l’acompanyant és única i especial cap a cada persona, ja que cada persona és única i especial. Així, amb coherència, empatia i respecte podrem contribuir a tots els nivells del procés d’aprenentatge i creixement, buscant l’equilibri de les nostres intervencions en funció de les necessitats de cada moment i procurant que cadascú pugui definir el seu propi recorregut tan a nivell personal com en el grup.

AUTONOMIA

Potenciar la consciència de si mateix i de l’aprenentatge de cada noi i noia. Significa la regulació i gestió del seu procés de creixement global. Implica capacitat de decisió, participació, responsabilitat i compromís dels alumnes, de les seves famílies i dels docents, per organitzar i gestionar el seu aprenentatge. Autonomia que està dirigida pel projecte educatiu de l’institut i que ha de ser comunicada i compartida en sessions col·legiades de treball docent.

COMUNICACIÓ

La comunicació basada en el diàleg, comunicant el que pensem, sentim i desitgem i practicant una educació activa i assertiva, serà l’eina que faciliti el creixement individual i col·lectiu, i potenciarà la participació, l’esperit crític, la transformació i l’empatia com a resposta als moments vitals de cada membre de la comunitat educativa (alumnes, famílies i equip humà del centre) i del seu entorn.

Ha de permetre a qualsevol persona sentir-se a gust, acompanyat, confiat i autònom per relacionar-se de manera satisfactòria i efectiva amb els altres en qualsevol context.

Tant la dimensió expressiva, com la sensibilitat artística, musical i estètica, entesos com a mitjans de comunicació, seran fomentats des dels diferents aprenentatges, ajudant a donar un sentit coherent a la vida.

REALITAT

Partint de la premissa que el sistema educatiu pot ser reproductor del sistema social i amb la intenció de ser un centre obert, connectat a l’entorn immediat, volem fomentar l’aprenentatge competencial on el seu entorn proper, ja sigui familiar, amics, el barri … o qualsevol persona, fet ocorregut, notícia, … puguin aportar una significació i vivència més propera a la realitat individual, social i cultural.

Es vol fomentar l’aprenentatge vivencial a través de realitats properes als alumnes, entenent com a realitat tot el que es caracteritza per haver patit el mínim grau possible d’estereotipació i modelització prèvia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *