Com ho farem?

L’objectiu del projecte seria un producte final en forma de mural on els alumnes aportin accions per millorar el treball dels hàbits saludables des de l’escola. Treballaran els hàbits saludables des de la vessant d’activitat física, alimentació i higiene. Aquest mural s’exposarà al hall de l’entrada de l’escola perquè tant alumnes com famílies el puguin veure.

A cada activitat la mestra comparteix l’objectiu d’aquesta i la rúbrica amb la que seran avaluats els alumnes.

La metodologia es centra en petits grups de 4-5 alumnes on comparteixen les tasques a realitzar, amb un temps de treball individual, posada en comú en petit grup i posada en comú en el grup classe. Per exemple, en l’ elaboració de les enquestes sobre els hàbits saludables primer es fa un llistat de preguntes a nivell individual segons la pauta facilitada i tot seguit s’unifiquen i comparteixen el petit grup per consensuar un únic model d’enquesta a nivell de grup classe.

Les tasques són compartides, és a dir, cada membre del grup realitza les mateixes que la resta del grup i s’ajuden i avaluen entre ells.  Una de les activitats és la realització de fotos relacionades amb hàbits saludables i no saludables, doncs cada grup s’encarrega de realitzar fotos en diferents espais i llocs de l’escola, per exemple uns a l’entrada de l’escola, altres durant el pati als alumnes, o durant el pati als mestres, a l’espai de menjador, extraescolars, sessions d’educació física …

El tipus d’avaluació pot variar segons les activitats proposades, tenim autoavaluació en activitats com la realització del llistat d’hàbits saludables i no saludables, coavaluació durant les exposicions orals de les recerques sobre les possibles conseqüències dels hàbits no saludables i avaluació per part del mestre en el moment que els alumnes passen les enquestes als enquestats.

Tot el procés va quedant reflectit en un mural explicatiu de totes les activitats que guien el fil conductor del projecte

 

.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *