Avaluem “els invents”

Per avaluar als alumnes durant la realització del projecte s’han utilitzat rúbriques en gairebé totes les activitats. Algunes s’avaluaven a partir de resultats (treballs o tasques més específiques). Aquestes rúbriques han estat elaborades pels alumnes amb l’ajuda de la tutora, ells han escollit quins ítems eren més adients per la seva autoavaluació i per tant a l’hora de realitzar-la han entès quin procediment havien de seguir.

Cada alumne s’ha creat la seva carpeta d’aprenentatge on ha quedat recollida tota la seva feina durant el transcurs i realització del projecte. Dins d’aquesta carpeta hi ha totes les tasques de caràcter individual i a més a més una copia de tots els treballs en grup, així tots els alumnes poden observar totes les seves feines. D’aquesta manera tenen una idea més concreta de tot el que han treballat i els pot servir per reflexionar i explicar a altres persones que han realitzat. Amb aquestes carpetes hem observat els resultats individuals de cada alumne encara que molt del treball s’hagi realitzat en grups o de forma cooperativa.

La valoració per part dels alumnes i dels mestres del projecte és positiva i la proposta és continuar amb aquest tipus de metodologia el curs vinent. Tot això, a les autoavaluacions han quedat recollides propostes de millora que utilitzarem per posar en pràctica, ja que per a nosaltres el més important són les seves opinions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *