Metodologia

El projecte té vuit tasques que estan dissenyades per resoldre les dues grans preguntes del jardiner. En aquestes tasques es combinarà el treball individual, parelles, petit grup i en gran grup. A l’hora de formar els grups es tindrà en compte l’heterogeneïtat d’aquests perquè puguin realitzar les tasques de la millor manera possible.

A l’inici de cada bloc d’activitats per resoldre els dos problemes del jardiner del parc, es farà algunes activitats més guiades per realitzar el modelatge, i posteriorment, cada vegada més els nens i nenes començaran a treballar d’una manera més autònoma.

Quan iniciem cada sessió es realitza una petita revisió dels objectius i recapitulació dels aprenentatges realitzats en sessions anteriors per donar sentit i continuïtat a les tasques que es realitzaran durant el projecte. Després d’aquesta conversa inicial s’assignen les tasques perquè treballin majoritàriament de manera cooperativa, i tanquem la sessió fent una reflexió final sobre els aspecte treballats o dels possibles problemes i èxits sorgits.

Objectiu 1: RESOLEM EL PRIMER DILEMA (fulles, colors i hores de llum).

Primera: Anem al Parc de les Planes on treballa el jardiner!
Per començar la investigació, anem al lloc on treballa el jardiner. Quan arribem observem la natura que tenim més propera i veiem que predominen quatre tipus d’arbres:el pi, el roure, l’alzina i el plataner. Mirem el tronc, la textura, la forma… i recollim una bossa de fulles i fruits de cadascun.
Quan arribem a la classe, analitzem les fulles que hem trobat (color, de quina n’hi ha més….) i ens adonem que hi ha fulles que s’han tornat marrons i unes altres que continuen sent verdes. A més, veiem que de dos tipus d’arbres hem pogut recollir menys nombre de fulles… PER QUÈ SERÀ?
ACTIVITAT COL.LECTIVA D’INVESTIGACIÓ.

Segona: Fem un mural col•lectiu de la tardor!
Analitzem les fulles. Com és que en una bossa n’hi ha moltes i en les altres no? Per què unes fulles són més dèbils i altres més fortes? Per què unes tenen una textura més permeable i robusta i altres més rugosa i fina? (diferència fulla perenne i fulla caduca). Per què es formen els fruits? Per què serveixen? (estudi dels fruits). Agafem capses de cartró. Les pintem amb pintura amb colors de la tardor i les decorem amb el material que hem buscat al Parc de les Planes. Fem frases explicatives de tot el què hem après. Ho exposem al hall de l’escola perquè quan torni el jardiner els alumnes li puguem explicar el què hem après i el perquè dels seus problemes.
ACTIVITAT COL.LECTIVA I EN PETIT GRUP.

Tercera: Descobrim que hi ha més hores de foscor!                                                      Fem un recull diari de com està el cel quan sortim de l’escola i els alumnes han d’apuntar a quina hora se’n va el sol. Conversa col·lectiva dels resultats.                               ACTIVITAT COL.LECTIVA I INDIVIDUAL.

Objectiu 2: RESOLEM EL SEGON DILEMA (fruits secs i carnosos de la tardor, bolets i panellets).

Quarta: Cantem!                                                                                                               Vídeo “anar a buscar bolets” i cançó del Pot Petit. Analitzem el vídeo i parlem dels bolets que sempre surten a la tardor. Ens plantegem quins són els aliments que més trobem en aquesta època de l’any i els escrivim. Ens preguntem quins plats es podrien cuinar amb els ingredients dits. Decidim elaborar quelcom deliciós típic de la tardor i convidar al jardiner perquè vegi que també hi ha fruita bona en aquesta època de l’any!                    ACTIVITAT COL.LECTIVA.

Cinquena: Anem al mercat!                                                                                              Dividim els aliments en tres grups (FRUITS SECS, FRUITS CARNOSOS I BOLETS). Fem la llista de la compra i marxem a la fruiteria Can Serra a comprar. Allà analitzem si n’hi ha algun que ens hem deixat.                                                                            ACTIVITAT COL.LECTIVA.

Sisena: Masterxef de tardor!                                                                                     Analitzem els fruits per dins i per fora.

Fem un concurs de tapes amb els ingredients comprats per grups. Es valora treball en equip, originalitat, nom del plat i l’explicació oral de l’elaboració i el plat davant dels companys/es. El plat guanyador li portem al jardiner! Els gravem i pengem al blog de l’escola el programa.                                                                                                 ACTIVITAT EN PETIT GRUP.

Setena: Fem panellets a la classe!    

Fem panellets amb els ingredients comprats. Els posem al forn i… fem una bossa i hi escrivim la recepta per endur-nos-els a casa i explicar-ho a la família! Li fem una bossa al jardiner i li enviem un mail explicant-li la recepta!                                                        ACTIVITAT COL.LECTIVA , EN PETIT GRUP I INDIVIDUAL.

Vuitena: Som experts en la tardor!
Fem un recorregut de tot el què hem treballat de l’estació de l’any que vivim: la tardor. Mirem una pel•lícula on surten fotografies, vídeos i explicacions de tot el procés del projecte. Anem parant el vídeo i fem una reflexió del què han aprés i de com s’han sentit (autoavaluació i metacognició).

Omplim en grups la rúbrica d’avaluació penjada a l’aula. (autoavaluació i metacognició).

Xerrada amb el jardiner exposant les solucions dels seus dos dilemes:
1) L’augment de la seva feina com a responsable del Parc de les Planes. Hi ha moltes fulles al terra, estan com seques, al torn de la tarda cada vegada es fa més fosc…

2) I a sobre, a l’hora de berenar, no pot menjar les fruites que més li agraden: síndria, préssec, cireres… I això el posa trist.

Creem el carnet d’experts de la tardor. Ens l’hem guanyat!

La veu dels alumnes

En general, els alumnes es mostren molt motivats vers aquesta metodologia de treball. Esperen molt contents els moments de la setmana de medi i s’impliquen molt en les diferents activitats ja que els permet treballar d’una manera més autònoma i en grups cooperatius. Un alumne de 1r ha dit: “M’ha agradat molt treballar la tardor perquè he aprés que hi ha fulles que cauen i altres que no cauen. Però m’he divertit molt i he pogut ajudar al jardiner”.

El fet de treballar amb aquesta metodologia fa que els aprenentatges siguin més significatius per a ells i provoca que no siguin espectadors del projecte, sinó els AUTÈNTICS PROTAGONISTES.

Avaluació

A les primeres sessions vam presentar als nens i nenes de la classe la rúbrica: les coses que havien de fer per convertir-se en experts de la tardor, ja que només així podríem explicar al jardiner el que està passant.

Després de realitzar totes les activitats, tornarem a centrar-nos en la rúbrica i farem l’avaluació: primer a nivell individual (autoavaluació) i després a nivell grupal (coavaluació) per observar si hem arribat al nivell expert i així potenciar la metacognició. L’avaluació per part del docent, es farà mitjançant l’observació directa (anotacions sobre el funcionament del grup, com han resolt les dificultats plantejades…) i els criteris exposats a la rúbrica.

Rubrica-activitat-tardor-CI-PAL-001-min

 

Producte final

PRODUCTE FINAL

Aquest projecte estarà format per dos productes finals:
• Explicació al jardiner de les nostres conclusions.
• Aprofitant les fulles recollides al parc, farem el mural de la tardor per decorar l’escola on cada parella d’alumnes farà un petit muntatge amb les fulles recollides i frases explicatives dels aprenentatges que han realitzat. Aquest mural també ens ajudarà a explicar al jardiner les nostres conclusions.
• Farem un concurs de cuina i el gravarem: el MASTERXEF LOLA DE LA TARDOR. En aquest concurs els nens i nenes hauran de preparar plats originals i saludables amb la fruita, tant carnosa com seca, que hem anat a comprar al mercat.

Per finalitzar el projecte, farem un visionat del concurs perquè els alumnes coneguin quin grup és el guanyador. Més endavant, publicarem un petit fragment del vídeo al blog de l’escola.

Implementació

En aquest projecte hi haurà una única solució ja que explicarem alguns fenòmens físics de la natura al jardiner perquè sàpiga el per què del seu increment de treball i el canvi d’alimentació. Tota la informació necessària per trobar la solució serà principalment directe, ja que disposem de tots els materials necessaris per a la investigació al nostre abast, però també buscarem informació a la xarxa, a vídeos, a llibres… Aquesta informació que hem trobat s’intentarà relacionar amb els coneixements previs dels alumnes (els nens i nenes saben que les fulles es tornen marrons i algunes cauen, però després de la investigació saben el per què).

Aquest projecte tracta sobre la tardor. Per resoldre la pregunta del jardiner hem d’utilitzar el mètode científic i basant-nos en la observació i l’experimentació podem arribar a resoldre el dubte del jardiner. Aquest mètode ens permetrà desenvolupar altres àmbits curriculars ja que no només incideix en l’àrea de coneixement del medi natural, sinó que també engloba coneixements i competències relacionades amb altres àrees (de coneixement del medi social, les festes populars de l’època; de matemàtiques ens ajudarà a desenvolupar les diferents dimensions; de l’àmbit lingüístic ja que a l’haver d’entendre i comunicar la informació i la solució que han trobat necessiten expressar-se tan oralment com per escrit; des de l’àmbit artístic es treballaran diferents tècniques que podran ser aprofitades posteriorment…).

Per fer aquest projecte es van reunir els mestres de l’àrea de medi de cicle inicial (en aquest curs són 4). En aquesta reunió establim els continguts que treballarem en el projecte, els objectius a desenvolupar i el rol del mestre. Després d’aquesta primera sessió, en què també establim una data d’inici del projecte i una duració aproximada, iniciem el projecte realitzant algunes reunions puntuals per fer seguiments i, si cal decidir nous plans d’acció ja que encara que algunes activitats estan pensades des de l’inici del plantejament del projecte, poden sorgir nous interrogants.

Al finalitzar el projecte fem una valoració del funcionament del projecte i reflexionen sobre els aspectes que han funcionat millor i els aspectes millorables. Un d’aquests aspectes que vam trobar millorable és la possibilitat d’involucrar els diferents especialistes.

Planificació

Connexió:
El nom del nostre projecte és “Ajudem al jardiner del Parc de les Planes?”. Per iniciar el projecte i introduir el tema de la investigació rebrem la visita del jardiner del Parc de les Planes (aquest parc ha estat apadrinat per l’escola en aquest curs).

1) El jardiner del Parc està molt estressat perquè, de sobte, té moltíssima feina: hi ha moltes fulles al terra, estan com seques, al torn de la tarda cada vegada es fa més fosc…

2) A sobre, a l’hora de berenar, no pot menjar les fruites que més li agraden: síndria, préssec, cireres… I això el posa trist.
“Per què ha passat? Ho investiguem? L’ajudem?”

Amb aquesta connexió i la pregunta-guia ja tenim als nens i nenes motivats per començar la investigació i per a convertir-se en experts de la tardor, però abans necessitem saber quin és el nostre punt de partida: fem una petita activitat en què explicaran quins són els seus coneixements previs sobre el tema i se’ls exposarà la rúbrica d’avaluació, llegint únicament el nivell expert.

Qui som?

Som un grup de mestres de l’escola Lola Anglada de L’H conscients de la necessitat d’un canvi educatiu dins les aules. Creiem que la manera de guiar els nostres alumnes en el seu aprenentatge ha de partir de l’anàlisi globalitzat de situacions properes, estimulant-los a plantejar-se preguntes rellevants, investigar, crear i expressar el seu punt de vista.

Tenim l’experiència prèvia del projecte comú d’escola que el portem a terme des de fa temps i volem fer una pas més en aquesta direcció. Per això, el nostre objectiu és crear una línia d’escola en la realització de projectes d’investigació. Hem iniciat el nostre repte a educació infantil i cicle inicial per fer transferència al cicle mitjà i superior.dibuix_LOGO