LA VEU DELS ALUMNES

Una de les propostes d’aquest projecte va ser la creació del Consell de Pati. En aquest espai dos alumnes de cada curs (P3 a 6è) compartiem coneixements entre ells. Es van fer tres consells:

 • en el primer presentaven la seva proposta que recolzaven amb un referent visual.
 • en el segon informaven en quin moment es trobaven del projecte i què estaven fent.
 • en el tercer el vam fer de caràcter més lliure i va ser una conversa més distesa on opinaven que el hi havia semblat el projecte, què els hi havia agradfat més, quines dificultats havien trobat…

Després aquests vídeos es visionaven a la classe, de manera que tot l’alumnat tenia coneixement del que feia la resta.

https://youtu.be/4ddsNDoFh8A

Quan els mestres som capaços de callar i donar la veu a l’alumne, ens adonem que són capaços de fer molt bones aportacions, de fer reflexions. Cal escolar-los més. Ens qüestionem un canvi de rol del mestre perquè aconseguim un major grau d’implicacó i afavorim la seva autonomia i motivació.

En els transcurs del projecte, també s’ha poguit comprovar que els nens que en rotllana no xerren mássa, han agafgat un paper més actiu.

AVALUACIÓ

Hem avaluat als alumnes a partir de:

 • Gravacions
 • Fotos
 • Observacions en directe
 • Graella d’observacions
 • Rúbrica del treball cooperatiu de 3r
 • Diari de la classe

Mireu aquestes fotos de material que hem fet servir per avaluar:

https://goo.gl/photos/p2CR2f7zfmzVKrTD7

 

Exemple d’avaluació de l’objectiu “Coneix les normes de treball en grup”:

Avaluació del Projecte

Molts mestres, a la valoració del curs de xarxa vam demanar informació sobre com avaluar els projectes.

És un aspecte que ens preocupa i volem conèixer i tenir a l’abast més instruments per tal de fer una bona avaluació.

Valorem doncs, molt positivament, que el tema de la pròxima xarxa de competències tracti d’aquest tema.

Hi ha una valoració molt bona en aquest aspecte. Molts mestres consideren que aquest tipus de treball aporta com a factors molt positius:

–  Promou l’organització i desenvolupament del treball cooperatiu

– Converteix el mestre/a en guia i ajuda a que els alumnes desenvolupin el seu pensament crític.

–  És una metodología molt flexible

–  Hi ha un alt grau d’impliació de l’alumnat

–  Aporta més idees per fer aprenenentatges més vivencials

–  Treball a partir dels interessos dels nens i nenes

–  Afavoreix l’autonomia i la motivació dels nens i nenes

–  L’alumnat, donant-los marge, són capaços de fer reflexions profundes

–  A nivell de mestre/a, es valora aprendre a fer la part curricular d’un projecte, fixar objectius, iniciar-se en l’organització d’aquest tipus de metodologia.

–  Entendre que hem de gestionar la classe d’una altra manera, replantejar-nos la manera d’ensenyar.

–  Pot permetre millorar la comunicació entre diferents nivells/cicles.

–  Implica la colaboració de moltes persones, professionals, famílies, altres grups de l’escola, agents interns i externs de l’escola. Això suposa un alt nivell organitzatiu i fer-ho amb temps.

–  Els pares que s’impliquen se senten contents i útils de participar en aquest procés i els nens i nens s’il·lusionen i se senten importants.

– Implica una organització del treball: veure que es treballa de les diferents àrees, fixar uns objectius específics i obtener un producte final.

–  També hi ha una valoració en que comenta que no ha après res, però després afegeix una reflexió en què valora que les idees dels nens i nenes són molt bones, que els escoltem poc i cal fer-ho més. Que s’ha treballat molt a nivell col·laboratiu i cooperatiu, el diàleg i el respecte. I que s’ha de potenciar la figura dels delegats i subdelegats i fer reunions periòdiques sobre coses que impliquin a tota l’escola.

PRODUCTE FINAL

S’ha col·laborat amb famílies, amb nens i nenes d’altres cursos, paletes, professionals de l’alumini, establiments com la ferreteria, personal del PAS, i s’han enviat mails a diferents llocs per enviar pressupostos.

les famílies han pogut tenir accés al producte final: les mares van fer balls al pati (zumba) en la proposta de posar música al pati, van venir mares a col·laborar a pintar la  tanca del pati, i vam aconseguir alguns familiar pel torneig de futbol.

Costa encara la implicació de les famíles a l’escola, però aquelles que col·laboren marxen molt contentes i amb la sensació de sentir-se útils. Malgrat la baixa implicació cal seguir treballant-ho i fer ressó del que hem aconseguit amb l’ajuda dels pares i mares.  Cal motivar-los i fer-los veure que són inprescindibles en l’educació i en la feina de l’escola. Cal sempre apostar per ells i fer-los veure com n’és de valuosa la seva aportació i com són d’importants en el procés educatiu.

Ens ha faltat temps perquè cada curs presentés a la resta la seva proposta acabada. I ho valorem en els pròxims projectes perquè fer diifusió del que han asonseguit és un factor motivant molt gran.

 

[youtube]https://youtu.be/qTNyOorfDnM[/youtube]

Producte final foto a foto

 

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

Per documentar el propi procés de producció, l’alumnat ha fet servir diversos instruments:

 • Gravacions i fotos fetes pels propis nens i nenes durant els consells de pati que després s’han penjat i s´han pogut visualitzar a cada classe.
 • Mural conjunt on cada curs anava penjant el que anava fent.
 • Elaboració de mapes conceptuals:  ens hem adonat que els mapes són efectius quan es treballen amb regularitat. En el cas d’infantil, cada sessió el repassàvem i “llegíem” el que havíem escrit. Va bé anar fent dibuixos que recordin que hi ha anotat, com l’estratègia que fem servir a la lectura compartida.

A nivell de mestres, alguns han elaborat un diari de classe que permet anar escrivint el que passa durant la sessió i que després és útil per fer l’avaluació.

20170623_091049 20170623_091254 20170613_150116 DSCN0142 DSCN0134

METODOLOGIA

Tots els mestres hem acordat que la metodologia tindria en compte els següents punts:

 • Promoure el treball en grup.
 • Fixar pocs objectius i de tipus metodològic.
 • Potenciar l’expressió verbal.
 • Fer visible el que anem fent a la classe: mapes conceptuals, fotos, referents visuals, etc .
 • Crear espais de trobada entre els alumnes de diferents cursos: consell de pati, suro de la biblioteca, compartir fotos i gravacions a través de la P/ de l’ordinador.
 • Fer fotos i gravar el procés.
 • Establir les sessions del projecte quan hi ha un reforç a l’aula
 • Implicar les famílies

La metodologia emprada durant la major part del projecte ha estat el treball cooperatiu.

L’alumnat ha estat organitzat de manera heterogènia, en un grup. Dintre del grup hi ha hagut diferents rols, cada rol tenia una tasca definida: portaveu (representar oralment les idees del grup), fotògraf (recollida gràfica dels moments de treball), secretari (anotació de les decisions preses en el grup), moderador (manteniment de l’ordre i dels torns de paraula en el grup), material (encarregat de distribuir el material necessari per executar el treball).

Per ensenyar-vos com ens hem organitzat us deixem aquí una mostra:

 

 

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE: COM MILLOREM EL NOSTRE PATI?

El nostre projecte té el seu origen en la necessitat de millorar el temps d’esbarjo a l’hora del pati ja que es va detectar que hi havia molts conflictes.

Volem millorar el pati, l’espai físic no és atractiu; per acomodar-lo a les necessitats dels nens: afegir nou material, afegir nous jocs, reduir els conflictes.

A cada aula els nens i nenes han fet propostes dels canvis que podríem fer al nostre pati. S’han fet converses i debats sobre si les propostes eren viables o no.P1200200

Un cop recollides totes les propostes es van fer votacions per decidir què es faria des de cada aula.

Podeu clicar a l’enllaç per veure les diferents votacions que es van fer a les classes.

 FOTOS

Reflexions:

 1. Prèviament a que els nens i nenes fessin i seleccionessin les propostes vam veure la necessitat de donar-los eines per fer aquesta tasca. És per això que entre tots vam elaborar uns criteris comuns que van ser:
 • Criteris per seleccionar les propostes
 • Criteris per descartar algunes d’elles.
 • Com organitzar totes les dades.
 • Criteris per treballar en grup.

P.e. CRITERIS PER TREBALLAR EN GRUP

PER L’ALUMNAT:

 • Tothom té dret a donar la seva opinió, a ser escoltat i respectat.
 • Tots els membres d’un grup persegueixen el mateix objectiu. L’èxit o el fracàs d’un membre  suposa l’èxit o el fracàs de tot el grup.
 • Escriure les estratègies usades per aquest tipus de feina i penjar-les a classe com un referent visual.
 • Establir diferents rols en el grup.

P.e: Cicle inicial (rols): secretari (recull de dades), moderador (targetes groga i vermella), portaveu (micròfon) i fotògraf (dues càmeres per tota la classe).

PELS MESTRES:

 • Ha de promoure que els seus alumnes:
  • Aprenguin a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…
  • Tractin la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la…
  • Transmetin la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…
  • Avaluïn els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…
 • Ha de proposar diferents tipus d’activitats grupals per afavorir la participació de tots els nens i nenes (segons l’activitat, un alumne/a es pot lluir més o menys).
 • Cal donar un guió per organitzar la feina (una pauta).
 • Cal facilitar-los un exemple de la feina a fer (modelatge).
 • Ha de fer grups heterogenis de 4-5 nens permanents durant cert temps (possibilitat de canvi si un grup no funciona bé)
 • Cal treballar el vocabulari usat en aquest tipus d’activitat per justificar, convèncer, argumentar: ”estic d’acord…, en la meva opinió…, no comparteixo aquesta idea… etc”
 •  Cal usar recursos per la dinàmica del treball en grup: fer servir targetes vermelles (com al futbol), cronometrar el temps de participació (digital o rellotge de sorra).

2. Aquesta metodologia va suposar un canvi de rols a les aules i deixar que els nens i nenes portessin la veu cantant. Va implicar canviar la manera de com ensenyem i començar a introduir canvis significatius en la manera d’aprendre.

3. Implica un canvi de rol del mestre i fer allò que tant demanem als alumnes, aprendre a escoltar!

Presentació de l’Escola Bernat Metge

Hola companys i companyes!

Som un grup de mestres engrescat en un projecte nou per nosaltres. Estem aprenent una metodologia per canviar la manera de treballar amb els nostres alumnes.

El projecte es diu “Com millorem el nostre pati?” i el compartim tots els cicles de l’escola.

Hem escollit aquest projecte, ja que va sorgir la necessitat de millorar el pati, doncs el pati és un lloc on es creen molts conflictes. La nostra proposta és oferir nous espais, nous recursos, treballar la convivència. En definitiva, fer el pati un espai més motivador i agradable de convivència interactiva.

Com a presentació de l’equip de mestres i de l’ambient de treball, us presentem aquest vídeo.

Falten algunes persones de l’equip que estaven resolent un problema amb la processionària al pati.

[youtube]https://youtu.be/w3OcGoKT08o[/youtube]