L’alumnat fa l’autoavaluació de les carpetes d’aprenentatge i del projecte

Dediquem una sessió a valorar les carpetes individualment a partir de la rúbrica que havíem estat treballant al principi del projecte. Com que era la primera vegada que l’alumnat treballava d’aquesta manera vam pensar en treballar conjuntament en grups de 3 alumnes. L’alumnat s’anava ajudant a omplir la rúbrica.

Una de les alumnes del grup es va qüestionar perquè ells havien de fer aquella tasca si la tasca de qualificació pertany als mestres.  Vam iniciar una conversa amb l’alumnat per explicar que el fet que ells puguin omplir la rúbrica als mestres ens ajuda per saber si ells són conscients del seu procés d’aprenentatge.

Un cop acabada la tasca d’auto avaluació i co-avaluació de les carpetes d’aprenentatge vam dedicar una estona de la sessió a valorar el projecte trobant els punts forts i punts febles d’aquest.

IMG_6153IMG_6148IMG_6150

Durant el projecte hem anat incorporant sessions per l’autoregulació i l’autoreflexió.Aquests processos s’han realitzat a partir d’una carpeta d’aprenentatge i un diari d’aula. Al ser la primera vegada que l’alumnat d’aquesta aula feia aquests processos hem cregut necessari anar guiant el seu procés.

IMG_3773

Compartim amb l’alumnat la rúbrica de la Carpeta d’Aprenentatge.

Dediquem una sessió a treballar que és una carpeta d’aprenentatge. S’explica que és i perquè serveix. S’ofereix un guió orientatiu per tal que l’alumnat tingui una idea per on començar. En aquesta sessió es dóna un temps a cada alumne perquè modifiqui el guio o elabori el seu propi índex. S’ensenyen diferents models de carpetes d’aprenentatge que havien realitzat les altres classes de 4t durant el curs.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 17.48.42

En aquesta mateixa sessió es comparteix la rúbrica de la carpeta d’aprenentatge amb l’alumne i és modifica una petita part per consens amb l’alumnat.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 17.45.38

A partir de la rúbrica l’alumnat va pensant i compartint aspectes que ells posarien a la seva carpeta. En un primer moment sembla que el fet de que ells hagin de triar les feines sen’s farà feixuc però la gran majoria de l’alumnat té clar el que ha de fer.

IMG_5716

Debatim sobre l’avaluació del projecte

Els mestres que estem intervenint en el projecte ens estem trobant que no sabem com avaluar el projecte degut a que cadascú de nosaltres a final de trimestre haurem d’avaluar les nostres àrees i en aquest moment estem veient el procés de moltes àrees en conjunt.

Ens plantegem que ens podria anar bé omplir el diari curricular per ser conscients de lesàrees i dimensions que estem treballant en el projecte. També ho podem fer servir per compartir amb l’alumnat els aspectes claus que s’avaluaran en el projecte.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.07.19A partir d’omplir el diari veiem molt  més clar el que estem fent. Al poder marcar el que fas i el que no fas hem vist en quines dimensions hem d’incidir quan no estem fent projecte. Hem vist que treballant d’aquesta manera és molt més natural treballar l’àmbit lingüistic e les tres llengües.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.14.50

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.14.40

Molta de l’avaluació que estem realitzant és observacional degut a que a la majoria de sessions de projecte hi ha 2 mestres a l’aula, ens es molt senzill anar observant progressos i actituds dels alumnes.

L’objectiu principal del projecte és que l’alumnat millori en la reflexió del seu procés d’aprenentatge, això ens permetre millorar el raonament, l’expressió oral i escrita i  reflexionar sobre el treball en equip.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.25.45

 

Avaluem el projecte amb el diari d’aula

Per avaluar el procés de l’alumnat cada alumne després de cada sessió de projecte realitza un diari d’aula. Per poder realitzar uns bons textos l’alumnat va fer per equips primer una base d’orientació i la va posar en comú en el grup classe.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.32.32 Cada setmana llegim alguns diaris d’aula per analitzar que podem millorar.  Cada diari d’aula es corregeix només tenint un aspecte de la correcció de textos, per exemple adequació i coherència.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.26.23

L’alumnat creu que hem de buscar correus electrònics d’escoles de primària i de secundària. Cada equip treballa en l’elaboració del correu electrònic que serà en llengua anglesa degut a que és una de les llengües oficials del país . El correu es redacta amb l’ajuda d’una pauta de planificació i amb l’ajuda dels diccionari i de les tablets.

Un cop acabat l’esborrany s’edita i es passa a l’ordinador. Mentrestant una parella de l’equip va buscant escoles on poder enviar el correu electrònic.  Es fa molt díficil trobar  aquests correus electrònics. Un equip troba un document amb 33 mails d’escoles a Sud- Africa i decidim fer-les servir.

 

img_5335