Durant el projecte hem anat incorporant sessions per l’autoregulació i l’autoreflexió.Aquests processos s’han realitzat a partir d’una carpeta d’aprenentatge i un diari d’aula. Al ser la primera vegada que l’alumnat d’aquesta aula feia aquests processos hem cregut necessari anar guiant el seu procés.

IMG_3773

A partir d’investigar els climes i poder-los comparar, cada alumne a casa havia de buscar quin era el temps a l’Àntartida, a Sud -Àfrica o Abrera. Un cop a l’aula es van associar per la feina que havien realitzat a casa. Vam donar un temps per posar en comú les informacions que havien trobat  i perquè poguessin treure les seves conclusions. Un cop finalitzat aquest temps els diferents alumnes van exposar les seves idees a la resta del grup en llengua anglesa.

Continuem treballant en resoldre la nostra pregunta i per això ens hem dividit en equips. Cada equip havia de resoldre una tasca que posteriorment hauria d’exposar al grup -classe. Abans que els alumnes pensessin quines serien les tasques a dur a terme les mestres vam compartir amb l’alumnat totes les preguntes que han anat sortint en el diari d’aula.

L’alumnat comenta que els hi agradaria incloure algunes d’aquestes preguntes en les seves investigacions però també troba que n’hi han algunes que se’n van molt del tema o semblen massa costoses d’investigar i plantegen de reservar-les per un pròxim projecte.

Les tasques a realitzar han estat :

  1. Investigar el clima d’Antàrtida
  2. Investigar el clima de Sud -Àfrica
  3. Investigar el clima d’Abrera
  4. Saber quines són les dimensions de Sud- Àfrica i Àntartifa
  5. Saber quina és la població de Sud -Àfrica i d’Antàrtida i quines són les seves llengües.
  6. Investigar quins són els instruments necessaris per un metereòleg.

FullSizeRender-2

FullSizeRender

IMG_3775

 

L’alumnat de cinquè ens explica el clima de Catalunya i del món ja que ells l’estan treballant i hem cregut que necessitariem ajuda per tal de resoldre el nostre enigma. La informació rebuda dels alumnes de cinquè ens ha estat molt profitosa per tal de seguir investigant sobre els climes.

Paral·lelament vam poder explicar el nostre projecte a la classe de 5è A i ens van oferir la seva ajuda en el cas que necessitessim més informació.

 

Compartim amb l’alumnat la rúbrica de la Carpeta d’Aprenentatge.

Dediquem una sessió a treballar que és una carpeta d’aprenentatge. S’explica que és i perquè serveix. S’ofereix un guió orientatiu per tal que l’alumnat tingui una idea per on començar. En aquesta sessió es dóna un temps a cada alumne perquè modifiqui el guio o elabori el seu propi índex. S’ensenyen diferents models de carpetes d’aprenentatge que havien realitzat les altres classes de 4t durant el curs.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 17.48.42

En aquesta mateixa sessió es comparteix la rúbrica de la carpeta d’aprenentatge amb l’alumne i és modifica una petita part per consens amb l’alumnat.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 17.45.38

A partir de la rúbrica l’alumnat va pensant i compartint aspectes que ells posarien a la seva carpeta. En un primer moment sembla que el fet de que ells hagin de triar les feines sen’s farà feixuc però la gran majoria de l’alumnat té clar el que ha de fer.

IMG_5716

Pensem el producte final

Dediquem una sessió a definir el producte final del projecte. En un primer moment costa visualitzar que és el producte final. Es donen alguns exemples de projectes amb els productes finals. Un dels alumnes pregunta si el producte pot ser creatiu.

Els alumnes comencen a pensar quin és el producte final que els hi agradaria fer. Surten 12 propostes diferents i tots tenen en comú que ho volen compartir amb tota la comunitat educativa i el municipi. Votem les propostes i al final acordem que el producte final serà l’el·laboració d’un telenotícies i la gravació d’aquest per tal de poder-lo compartir.

Debatim sobre l’avaluació del projecte

Els mestres que estem intervenint en el projecte ens estem trobant que no sabem com avaluar el projecte degut a que cadascú de nosaltres a final de trimestre haurem d’avaluar les nostres àrees i en aquest moment estem veient el procés de moltes àrees en conjunt.

Ens plantegem que ens podria anar bé omplir el diari curricular per ser conscients de lesàrees i dimensions que estem treballant en el projecte. També ho podem fer servir per compartir amb l’alumnat els aspectes claus que s’avaluaran en el projecte.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.07.19A partir d’omplir el diari veiem molt  més clar el que estem fent. Al poder marcar el que fas i el que no fas hem vist en quines dimensions hem d’incidir quan no estem fent projecte. Hem vist que treballant d’aquesta manera és molt més natural treballar l’àmbit lingüistic e les tres llengües.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.14.50

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.14.40

Molta de l’avaluació que estem realitzant és observacional degut a que a la majoria de sessions de projecte hi ha 2 mestres a l’aula, ens es molt senzill anar observant progressos i actituds dels alumnes.

L’objectiu principal del projecte és que l’alumnat millori en la reflexió del seu procés d’aprenentatge, això ens permetre millorar el raonament, l’expressió oral i escrita i  reflexionar sobre el treball en equip.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.25.45

 

Avaluem el projecte amb el diari d’aula

Per avaluar el procés de l’alumnat cada alumne després de cada sessió de projecte realitza un diari d’aula. Per poder realitzar uns bons textos l’alumnat va fer per equips primer una base d’orientació i la va posar en comú en el grup classe.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.32.32 Cada setmana llegim alguns diaris d’aula per analitzar que podem millorar.  Cada diari d’aula es corregeix només tenint un aspecte de la correcció de textos, per exemple adequació i coherència.

Captura de pantalla 2017-05-07 a las 12.26.23

Parlem de quina manera volem començar

Iniciem la sessió amb una assemblea però amb llengua anglesa per tal que els alumnes proposin idees per començar a enfocar el projecte. Els alumnes proposen de fer una rotllana al terra i al mig de la rotllana posar-hi un paper d’embalar per tal d’anar escrivint les idees. Els alumnes van dient diferents continguts a investigar i també algunes activitats que poden ajudar a solucionar l’enigma. Al no estar gaire acostumats a treballar de manera oral la sessió es fa difícil per alguns alumnes. Ens plantegem que potser realitzar el projecte des de l’àrea d’anglès ha estat massa ambiciós ja que una part de l’alumnat té dificultats amb l’àrea. Ens sorgeixen dubtes de com enfocar les classes per tal de poder tenir la participació de tot l’alumnat. Ens plantegem als alumnes deixar la conversa per l’endemà. L’alumnat demana si es poden canviar els agrupaments de la classe per treballar millor.

L’endemà es penja el paper d’embalar a la pissarra i es fa una reflexió sobre la sessió anterior. Els alumnes diuen que els costa parlar per donar idees ja que “ sel’s ha de posar nota”. Es comenta que no passa res si s’equivoquen i de cop i volta el grup s’inspira i surten moltes idees. S’acaben d’escriure en el full. Ens trobem que hi ha idees que s’han d’acabar d’elaborar, idees que van entrellaçades, activitats senzilles i activitats més complexes.  Una de les mestres, la Gemma  els planteja començar per les tasques que creguin més senzilles.

Es trien tres tasques  inicials. Aquestes tasques inicials són :

  1. Buscar les capitals de Sud- Àfrica i l’Antàrtida
  2. Localitzar els dos llocs en un mapa
  3. Calcular quants quilòmetres hi ha de Sud-Àfrica a l’Antàrtida.

Amb els nous grups cooperatius es començar a treballar prèvia elaboració del pla de treball.  Cada grup decideix quina tasca farà ja que es considera que no cal que tothom faci totes les tasques perquè es poden exposar.

En les següents sessions de projecte els alumnes van treballant segons aquestes tasques. Per poder-les elaborar sel’s hi dóna un full per planificar-se la seva feina. Els alumnes estan entre 4 i 5 sessions investigant i elaborant un document de suport per a la seva presentació pel grup classe.

       First tasks

En el moment que els grups ja estan preparant l’exposició sel’s hi mostra un guió orientatiu per aquesta i una infografia per explicar que es més important en una exposició oral.  Els alumnes assagen la presentació i després de 7 sessions fem les presentacions.

Els alumnes durant les presentacions dels companys han d’escriure les idees claus de cada presentació i co -avaluar a cada equip.

Un cop els equips han exposat les tasques anem a la sala d’ordinadors a fer una prova amb l’aplicació KAHOOT. A partir dels continguts claus de cada exposició es fa un qüestionari per veure si els hi ha quedat clar les tres tasques. L’alumnat acull molt bé aquest qüestionari ja que al fer-lo amb ordinador i tablet els hi és molt atractiu. Els resultats són molt positius.