Tecnologia Industrial

Materials d’ús tècnic

Març 2013

Hem creat un lloc web amb Google Sites per desenvolupar el tema de materials. En aquest espai trobareu les característiques, propietats, aplicacions i aliatges dels metalls no fèrrics més comuns.

En l’apartat d’ACTIVITATS podreu visualitzar algunes de les activitats proposades en el llibre de text, i realitzades amb l’ajut de les eines de Google.

 

NOVEMBRE 2012

7ª SETMANA DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA

Del 12 al 16 de novembre hem celebrat la 7ª setmana de la ciència i la tecnologia al nostre centre. S’han realitzat diferents activitats entre les quals volem destacar el treball realitzat pels alumnes de primer de batxillerat tecnològic. Durant el mes d’octubre han estat treballant el tema de les energies renovables i no renovables i han realitzat una presentació per als alumnes de tercer d’ESO.

El tema central ha estat “Energies renovables per a tots” (Any internacional 2012), i ens hem centrat en la “Pobresa energètica“.

La política energètica dels darrers 200 anys ha portat les següents conseqüències:

•Contaminació
•Pluja àcida
•Efecte hivernacle
•Boires fotoquímiques
•Contaminació tèrmica d’aigües
•Pobresa energètica
•Diferències socials
Els alumnes han destacat La pobresa energètica, ja que és un  fenomen cada vegada més proper i que augmenta degut a la situació en què es troba Catalunya, Espanya, i Europa.
La pobresa energètica és defineix com la incapacitat per mantenir la llar en unes condicions de temperatura adequades a un preu just.
•Causes:

Baix nivell de renda, la baixa qualitat en l’edificació i l’increment en els preus de l’energia.

•Conseqüències:

Impactes sobre la salut, degradació dels edificis, excessiu deute i emissions de CO2.

Algunes dades de Catalunya

–> L’any 2008 més del 15% de la població catalana vivia sota el llindar de la pobresa.

–> Espanya és un dels països de la UE amb més excés de mortalitat a l’hivern.

–> Les companyies d’energia tenen un 3 % d’impagaments de famílies que no paguen les factures de gas i electricitat.

–> El 17 % dels habitatges presenten humitats, goteres o altres problemes derivats d’un mal aïllament.

–> El 65% dels habitatges estan construïts sense criteris d’eficiència energètica

–> El 12% de la població no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada

A continuació us facilitem alguns enllaços on podeu trobar més informació.

Presentació \”Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles\”

Abril 2011

L’energia nuclear

El programa de TV3 “Quèquicom” ha preparat un capítol per explicar els conceptes bàsics sobre radioactivitat. És molt interessant i educatiu.
http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=39850

Visita a CECAM de Celrà

Els alumnes de primer de batxillerat tecnològic, el passat 10 de febrer, varen visitar les instal·lacions de l’empresa CECAM, Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, a  Celrà.

Ens varen explicar alguns dels assaigs que realitzen, entre els quals us mostrem fotografies de l‘assaig de tracció amb barres d’acer corrugades, i l’assaig de compressió amb provetes de formigó.

 

Assaig de compressió

Assaig de compressió

Provetes cilíndriques

Provetes cilíndriques

Assaig de tracció

Assaig de tracció

SEAT posa en marxa dues plantes fotovoltàiques:

una a la planta de Manresa, i l’altra a Madrid.

Més informació

Deixa un comentari