Glossari

S’ha creat un wiki, on haureu d’afegir el vocabulari específic de cada unitat

INFOPEDIA

C

Ciment

Substància aglomerant amb propietats adhesives i que és capaç d’unir parts o peces d’un objecte o una construcció. El ciment emprat en construcció està constituït per una mescla de calcària, argila i altres substàncies.

I

Informàtica

Ciència que s’encarrega del tractament automàtic de la informació amb l’ajut dels ordinadors

Deixa un comentari