En aquest apartat es tracten per punts els objectius que el nostre grup desitja assolir:

  1. Llegir Les metamorfosis d’Ovidi (i també la seva adaptació Narracions de mites clàssics de Margalida Capellà) per a extreure la informació necessària dels mites grecoromans.
  2. Demostrar que les identitats de gènere i les tendències sexuals no són elements només del nostre temps, sinó que ja existien en la Roma i la Grècia clàssica i han perviscut fins ara.
  3. Buscar les relacions entre els problemes, discriminacions i situacions que pateixen les persones del col·lectiu LGBT+ en l’actualitat amb els que es defineixen en la mitologia grecoromana.
  4. A partir del procés d’indagació practicat pels membres d’aquest grup, conscienciar a la gent de la discriminació i marginació que pateixen diàriament les persones LGBT+.