En començar aquest Projecte de recerca pretenem una sèrie d’objectius que ens agradaria assolir quan acabem el treball.

Aquests objectius són:

  • Acabar de profunditzar el coneixement adquirit a classe de Llatí  sobre l’edició digital i sobre la mitologia i relacionar-ho amb els fets de l’actualitat.
  • Animar els joves com nosaltres a llegir les obres originals sobre mitologia i no sols les adaptacions prescriptives de l’aula i a seguir interessant-se per la vigència de la tradició clàssica.
  • Reagrupar tots els mites sobre la sexualitat inclosos en l’adaptació Narracions de mites clàssics, llegir-los en una bona traducció en format original de Les Metamorfosis d’Ovidi i finalment en llatí  per tal de relacionar la finalitat del mite ovidià amb l’actualitat.
  • Aprofundir en el coneixement de la diversitat sexual per tal d’adquirir una millor educació afectivosexual, despertar consciències, aprendre a ser més tolerants i evitar la violència i els prejudicis de la societat en general, i de l’entorn escolar en particular, envers la diversitat sexual per tal de  conviure junts, sense discriminació de gènere.
  • Crear un nou espai digital com a administradors del bloc.
  • Fer un bon ús d’aquest bloc, respectar els drets d’autor i al mateix temps crear un contingut que pugui ser útil per a tothom ja que obre una nova recerca envers la diversitat sexual.
  • Aprendre a fer un bloc ja que a mesura que avancin els nostres estudis (treball de recerca de batxillerat, campus virtual universitari…) ens ho demanaran i alhora comencem el nostre currículum digital que ens ajudarà a l’hora d’introduir-nos al món laboral.
  • Aprendre a treballar cooperativament en equip tan gran com el d’aquest treball ja que són 3 grups dins d’un, aquest bloc.
  • Aprendre a fer una bona recerca de qualsevol tema que hàgim de desenvolupar.