Per realitzar el nostre treball de recerca de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”  hem seguit una sèrie d’instruccions que el professorat ens ha donat.

L’estructura del treball  consta amb una presentació del grup, on expliquem qui som, juntament amb un Thinglink  que explica més coses sobre els membres del grup. Els objectius que ens proposem, la metodologia del treball, és a dir, l’estructura i la manera de com ho hem fet, les hipòtesis  i el contingut del treball.

Contem amb uns grans apartats i subapartats. Principalment hem introduït un text sobre Ovidi i Les Metamorfosis, on hem explicat l’obra, també hem afegit un Thinglink que explica la biografia d’Ovidi i l’estructura del llibre “Les Metamorfosis”. A continuació, hem realitzat un text on es parla sobre el llibre de Narracions de mites clàssics”, que s’ha treballat durant tot el curs  a l’optativa de Llatí: al primer trimestre els mites els personatges dels quals esdevenen animals; al segon trimestre, plantes i al tercer, pedres.

En l’apartat dels procediments hi trobem un taulell del sexe mitològic, que hi ha diferents personatges del llibre de ” Narracions de mites clàssics” on apareixen les diverses transformacions que han patit i la relació que tenen amb el sexe mitològic. Hem treballat el personatge de Zeus, que va mantenir moltes relacions sexuals amb molts personatges, tant femenins com masculins, unit amb un Thinglink, que explica les diferents relacions que ha tingut Zeus amb altres personatges. Finalment expliquem amb un breu text el mite de Tereu, Procne i Filomela.

Per realitzar les conclusions hem fet un text on s’ha explicat els resultats que hem obtingut amb aquest treball. També hem explicat com hem aconseguit els nostres objectius i  hem fet una petita reflexió sobre “El sexe en la mitologia d’Ovidi”.

Hem fet els agraïments principalment amb la intenció d’agrair a la nostra professora Margalida Capellà Soler, ja que hem obtingut molta ajuda per part d’ella a l’hora d’editar aquest bloc  i gràcies a això hem pogut fer el treball de recerca d’aquest curs 2015/2016.

Finalment, hem afegit apartats com el glossari on hem anat recollint les diferents obres relacionades amb la sexualitat. També la webgrafia i la bibliografia on hem anat recollint els diferents links de pàgines d’informació, i els diferents llibres i documents que hem utilitzat per buscar informació.

En els annexos, hem posat les enquestes i els articles que hem fet.