En aquest punt del projecte, per ajudar a l’enteniment de termes esmentats al llarg del treball són definides les principals orientacions sexuals i identitats de gènere.

Núvol de mots

Per començar, tendència sexual i identitat de gènere no són el mateix. Per una banda, el primer concepte és l’atracció sexual per als altres individus de l’espècie, que varia en funció del sexe o gènere que atrau a la persona o la intensitat. Per altra banda, el segon es refereix al sentiment de la persona en quant al seu sexe cerebral (sentir-se dona, home, sense gènere, tots dos…).

Totes dues són etiquetes que l’ésser humà ha sentit la necessitat de posar. Però, al cap i a la fi, l’amor és amor i tots som humans, sense distincions.

Cal remarcar la diferència entre sexe i gènere: el sexe representa home i dona, és a dir, les dues opcions en quant a biologia es refereix i el gènere és la identitat psicològica de la persona, que va més enllà dels dos sexes biològics.

Per llegir l’etimologia de cada paraula, feu clic aquí.

Sexualitat: Manera de comportar-se respecte a l’instint sexual i a la seva satisfacció.

Binarisme de gènere: sistema de classificació dels gènere humà en home i dona.

ss1

ORIENTACIONS SEXUALS

Asexualitat: manca d’atracció.

Bisexualitat: atracció sexual i/o romàntica per individus del mateix sexe i del sexe oposat (en sistema binari de gèneres home i dona).

Demisexualitat: atracció sexual i/o romàntica per individus amb els quals hi ha un fort vincle emocional.

Heterosexualitat: atracció sexual  i/o romàntica per individus del sexe oposat (en el sistema binari de gèneres home i dona).

Homosexualitat: atracció sexual i/o romàntica per individus del mateix sexe (en el sistema binari de gèneres home i dona).

Pansexualitat: atracció sexual i/o romàntica per individus de qualsevol gènere, inclosos també els individus que no entren en el sistema binari de gèneres.

 

IDENTITATS DE GÈNERE I CONCEPTES RELACIONATS

Agènere: persona que no se sent identificada amb cap gènere (no en té).

Andrògin: persona que té els caràcters sexuals d’un sexe però aparenta ser-ho del contrari per la seva apariència física. Per exemple, Bimba Bosé.

Bigènere: persona que se sent identificada amb els dos sexes binaris.

Cisgènere: persona la qual sent que el seu sexe biològic és acord amb el seu sexe mental.

Hermafroditisme: terme biològic i zoològic per als organismes que presenten els òrgans sexuals dels dos sexes.

Intersexualitat: persona que presenta càracters sexuals dels dos sexes.

Transfòbia: rebuig a les persones transsexuals i transgènere.

Transgènere: persona la qual no se sent identificada amb el seu sexe biològic, independentment de si desitja iniciar un procés per a posar la seva identitat de cara al món d’acord amb la seva ment.

Transsexual: persona la qual no se sent identificada amb el seu sexe biològic i realitza un procés (teràpia hormonal, cirurgies…) per a determinar-se com a membre del gènere al que realment pertany. Es diu home transsexual a una persona de gènere home que va néixer amb genitals de dona i dona transsexual, a la inversa.

Transvestisme: acció de vestir-se amb robes que la societat defineix com a “pròpies” per al sexe contrari.