Serveis

La llar d’infants està oberta de dilluns a divendres al llarg del curs escolar, que comença el mes de setembre i acaba el mes de juny.

Els serveis que ofereix són el següents:

 Matí De 8:30 h. a 13:00 h. Entrada: de 8:30 h. a 9:30 h.

Sortida: de 12:00 h. a 13:00 h.

 Migdia De 12:00 h. a 15:00 h. Sortida de dinar: de 12:45 h. a 13:00 h.

Sortida de la migdiada: de 14:45 h. a 15:30 h.

 Tarda De 15:00 h. a 17:00 h. Entrada: de 14:45 h. a 15:30 h.

Sortida: de 16:15 h. a 17:00 h.

Les corresponents quotes són:

 • Material escolar (una sola quota, pagada el primer mes d’escolarització): 80 €
 • Quota mensual: 150 €

El Consell Comarcal és la institució responsable de la gestió del servei de menjador escolar, els preus del qual són:

 • Fix (mínim de 4 dies al mes): 6,15 €/dia
 • Esporàdic (menys de 4 dies al mes): 6,60 €/dia

I, finalment, el calendari escolar del present curs és:

 • Començament: 12 de setembre de 2019.
 • Acabament: 23 de juny de 2020.
 • Jornades escolars reduïdes (de 8:30 h. a 13:00 h. sense menjador escolar): 19 i 20 de desembre de 2019, 21 de febrer de 2020, del 6 al 9 d’abril de 2020 i 22 i 23 de juny de 2020.
 • Festes escolars de Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020.
 • Festes escolars de lliure disposició: 4 de novembre de 2019, 24 de febrer de 2020 i 29 de maig de 2020.
 • Festa local: 1 de juny de 2020.
 • I els que fixa el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Els primers dies de curs, abans que la resta d’escoles del municipi comencin el calendari lectiu, la llar d’infants ofereix només els serveis de matí i tarda.