Normativa

 

Sobre la salut de l’infant:

  • Si un infant pateix alguna al·lèrgia, malaltia crònica o problemes de salut, cal presentar un certificat mèdic.
  • Si un infant es posa malalt o presenta símptomes, no pot assistir a la llar. Si s’observa quan està a la llar, ho comuniquem al pare o la mare i, en cas de no trobar-los, a les persones autoritzades. També demanem que se’ns faci saber en cas que s’observi a fora, de la llar d’infants.
  • Medicaments i productes homeopàtics: en principi, demanem a la família que miri d’organitzar l’administració perquè no s’hagi de realitzar a la llar; en cas que no sigui possible, cal firmar una autorització expressa.
  • Menjar i beguda: si es porta a la llar d’infants, no se’n pot acceptar d’elaborat en cases particulars sinó de comerços (pastisseria, supermercat, botiga, etc.).

Sobre l’organització escolar:

  • Horaris d’entrada i sortida: la família té la responsabilitat de ser puntual i d’acompanyar els infants en els moments d’arribada i sortida.
  • Esmorzar: la llar d’infants té un projecte a través del qual comprem cada dia fruita i altres aliments perquè els infants esmorzin; les famílies n’abonen el cost a les tutores.
  • Menjador escolar: la família d’un infant que faci ús del servei ha de comunicar-ho a les educadores diàriament i abans de dos quarts de deu del matí (9:30 h.).
  • Berenar: la família és qui s’ocupa de preparar els aliments i dur-los a la llar.
  • Recollir l’infant: els infants haurien de ser recollits pel pare, la mare o tutor/a legal. Si no pot ser, cal que vinguin les persones autoritzades; si no pot venir cap d’aquestes persones, cal que la família avisi sobre qui vindrà a buscar-lo.