Relació família-llar

 

Quan un infant comença a assistir a la llar, hi arriba amb una determinada forma de ser i comportar-se que és fruit de les relacions i experiències viscudes des del naixement en la família. És important tenir cura d’establir una bona relació entre la família i l’equip educatiu (especialment amb la tutora) perquè s’aconsegueix que:

 • Ambdues parts coneguin l’activitat quotidiana de l’infant en els dos contexts.
 • Les activitats proposades des de l’escola s’adeqüin a les característiques de l’infant.
 • L’infant percebi certa continuïtat entre el que aprèn a la llar d’infants i a casa.

Si els infants observen que hi ha respecte i confiança entre les persones que se’n responsabilitzen, es sentiran segurs. I aquesta seguretat, al mateix temps, els permetrà expressar-se amb naturalitat i sentir-se feliços a la llar.

Per facilitar el diàleg i la cooperació, hi ha diversos canals de comunicació i participació.

CANALS DE COMUNICACIÓ 

 • Arribada i sortida dels infants: tenim en compte que és un moment d’acollida de l’infant i de conversa entre la família i l’educadora.
 • Cartes, notes i correus informatius: serveixen per fer arribar informació sobre el funcionament escolar, la programació d’activitats, el seguiment de l’infant, etc.
 • Plafons: estan col·locats en diversos espais i hi posem informació sobre el que estem treballant, imatges d’activitats realitzades, sobre l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, etc.
 • Reunions amb totes les famílies: duem a terme la reunió de presentació del curs i la de presentació de la programació; si cal, podem convocar-ne més.
 • Entrevistes amb una família: programem diverses entrevistes al llarg de l’escolarització de cada infant (una de preinscripció, una de matrícula i, a cada curs, una de seguiment i una de final); si la família ho desitja, també pot demanar-ne una altra.

CANALS DE PARTICIPACIÓ

 • Activitats diàries: les famílies poden col·laborar portant material de casa per compartir.
 • Aniversaris: convidem a les famílies a assistir, portar l’esmorzar i, si ho desitgen, material d’animació.
 • Activitats especials obertes a les famílies: al llarg del curs, convidem a les famílies a participar en diverses festes i sortides.
 • Projecte “La família a l’escola”: convidem a cada família a assistir un matí a la llar amb l’objectiu d’observar-ne el dia a dia i que el seu fill/a es senti protagonista; si la família ho desitja, pot preparar alguna activitat.
 • Projecte “Convivim amb la gent gran”: convidem als avis i les àvies a assistir a vàries activitats organitzades pensant amb la seva implicació.
 • Consell Escolar de Centre i Consell Escolar Municipal: són òrgans de seguiment del curs on es poden fer valoracions i propostes; s’escull a un pare o una mare hi assisteixi en representació de les famílies.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA)

És una entitat que agrupa els pares i les mares de l’escola. Té un paper molt important en la llar d’infants perquè pot fer de pont entre les famílies i la llar o l’Ajuntament i és un agent actiu de la comunitat educativa (col·labora econòmicament en l’adquisició de cert material o realització d’algunes activitats, col·labora en l’organització d’activitats especials, participa en els consells escolars, valora i realitza propostes sobre el funcionament general de la llar, etc.).

L’AMPA està formada per totes les famílies sòcies i representada per una junta que es renova periòdicament.

Si voleu contactar-hi, podeu fer-ho a: ampasesfalugues.begur@gmail.com